یکی از موضوعاتی که اینک بعد از گذشت 23 سال از ارتحال امام راحل بیش از پیش خود را ظاهر و عیان می سازد دور اندیشی و بلند نظری ایشان می باشد. ایمان امام به تحقق وعده های الهی و اعتماد به نیروی الهی نه تنها در ایران منجر به وقوع انقلاب اسلامی گردید که توانست طلیعه و الگویی متفاوت از مردمسالاری را در دنیا به نمایش بگذارد. اینک نیز که شاهد وقوع بیداری اسلامی در کشورهای اسلامی یکی پس از دیگری هستیم خود دلیل و حجتی بر بینش عمیق و بلند امام نسبت به مسئله وضعیت مسلمانان و ضرورت تغییر در آن است. مسئله اساسی در این حوزه این است که امام به نتایج گذرا در کوتاه مدت توجه چندانی نداشتند و استراتژی ایشان اثرگذاری در بلند مدت بوده است بر این مبناست که در اوائل سالهای دهه 1340 هنگامی که در مورد پشتوانه خود برای قیام علیه رژیم شاه سوال می شود ایشان نیرو و ارتش خود را در گهواره ها می دانند و بعدها نیز تاریخ گواهی داد که انقلاب اسلامی با اتکا و حضور جوانان یا همان نوزدان آن مقطع شکل گرفت. این موضوع امروز نیز که شاهد خیزش عظیم مردم مسلمان خاورمیانه علیه حاکمان ظالم و ضددینی خود هستند بار دیگر خود را به نمایش می گذارد. امام پیروزی مستضعفان بر مستکبران را به استناد آیات قران وعده تخلف ناپذیر الهی می داند و بر این اساس در پیام روز 22/11/1361 به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی می فرمایند: «امید است وعده الهى اراده منت بر مستضعفان بزودى تحقق یابد و دست قدرتمند حق تعالى هر چه سریعتر از آستین ملتهاى مظلوم بیرون آید و تحول الهى‏اى که در ملت ایران به وجود آمده است در همه ملل و نحل به خواست خداوند تعالى تحقق یابد، که دست ستمکاران از جنایت نسبت به مستضعفان جهان کوتاه شود.» (صحیفه امام، ج17، ص318)

امام با طرح الگوی انقلاب اسلامی در برابر سایر ملتها، استراتژی موفقیت را در عدم پذیرش ذلت اعلام می دارند: «امروز ایران اسلامی به برکت ایمان قوی و تعهد به اسلام و تحول عظیمی که در اقشار مختلفه حاصل شده است،دست شرق و غرب و انگل های منحرف را از کشور خود کوتاه، و به هیچ قدرتی اجازه نمی دهد کوچک ترین دخالتی در کشور اسلامی ایران نماید و این خود حجت قاطعی است برای مسلمانان و مظلومان جهان که با خواست ملت ها کسی نمی تواند دست تجاوز دراز کند و با آن مخالفت نماید و ملتی که بین ذلت و شهادت، دومی را انتخاب نموده است شکست پذیر نیست.» (صحیفه  امام، ج19، ص341 و 342)

در واقع تا زمانی که ملتهای مسلمان راه رهایی از سلطه و استبداد را بر اساس تعالیم اسلامی در پیش نگیرند راه صلاح را نیز نخواهند یافت «تا ملت ها یک همچو بیداری پیدا نکنند و تا ملت ها یک همچو انسجامی پیدا نکنند، باید بدانند که محکوم به حکومت های فاسد و محکوم به امریکای جنایتکار و سایر ابرقدرت ها هستند. با داشتن آن همه ذخایر، آن همه امکانات» (صحیفه امام، ج 16، ص325)

امروز گویی ملت های مسلمان این حرف امام را با گوش جان نیوش کرده اند که «آیا وقت آن نرسیده است که ملت های اسلامی از جای خود برخیزند و سردمداران خود را یا در مقابل شرف اسلام خاضع کنند و یا با آنان هم چون ایران عمل کنند؟ آیا حکومت های به اصطلاح اسلامی در خوابند و نمی بینند که امروز وضع ملت ها غیر از سابق است؟ نمی خواهند بفهمند که چشم و گوش ها باز شده است و فریب کاری های از قماش شرقی یا غربی توان خود را از دست داده است؟ نمی دانند و نمی بینند که انقلاب اسلامی صادر و یا در شرف صدور است، و با تاییدات خداوند متعال پرچم اسلام در آتیه ای نه چندان دور به دست ملت های اسلامی، بلکه مظلومان تشنه عدالت اسلامی،در سراسر عالم به اهتزاز در خواهد آمد؟» (صحیفه امام، ج18، ص331)

«امروز که نسیم بیداری در سراسر جهان وزیدن گرفته و توطئه های فریبگر ستمکاران تا حدودی فاش شده است، وقت آن است که دلسوختگان واقعی مظلومان از هر قوم و قبیله و در هر مرز و بوم با قلم و بیان و اندیشه و فکر از جنایات ستمگران در طول تاریخ سیاه آنان پرده بردارند و پرونده های تجاوز آنان را به ساکنین این سیاره ارائه دهند. علما و دانشمندان سراسر جهان به ویژه علما و متفکران اسلام بزرگ یک دل و یک جهت در راه نجات بشریت از تحت سلطه ظالمانه این اقلیت حیله باز و توطئه گر که با دسیسه ها و جنجال ها، سلطه ظالمانه خود را بر جهانیان گسترده اند، بپاخیزند و با بیان و قلم و عمل خود خوف و هراس کاذبی را که بر مظلومان سایه افکنده است، بزدایند.» (صحیفه امام، ج 19، ص148)

از مجموع بررسی دیدگاه حضرت امام در خصوص بیداری اسلامی می توان دریافت که سه طبقه یا گروه مخاطب ایشان هستند: دسته اول حکام و سردمداران کشورهای اسلامی که دست در دست غرب و بی توجه به فرهنگ و خواست مردم مسلمان کشور خود تعالیم شریعت مقدس را زیر پا می گذارند و دو راه بیشتر در پیش روی خود ندارند یا در مقابل اسلام عزیز تسلیم شوند و یا در جریان بیداری اسلامی با خفت وخواری روبرو گردند. دسته دوم علما و دانشمندان و به تعبیری نخبگان و متفکران این کشورها هستند که باید با روشنگری خود و ابزار های سه گانه زبان، قلم و عمل زمینه را برای قیام سراسری و شکل گیری بیداری اسلامی فراهم نمایند

و اما دسته سوم که مهمترین نقش را در جریان بیداری اسلامی ایفا می کنند ملت های مسلمان هستند که باید با تاسی به تعالیم دین مبین اسلام قیام کنند و قیود و بندهایی که ناشی از اتحاد نامبارک استبداد داخلی و استعمار خارجی است را از دست و پای خود باز کنند.

امروز وقوع بیداری اسلام در سراسر خاورمیانه از تونس و مصر و لیبی گرفته تا بحرین و عربستان همگی موید نظرات عمیق امام خمینی است و باید آن را از ثمرات و میوه های شیرین نهالی بدانیم که معمار کبیر انقلابی جهانی و سردمدار بیداری اسلامی در 34 سال پیش کاشت و از این هنگامه باید بیشتر از گذشته شاهد ثمردهی و گسترش این درخت تنومند باشیم.

. انتهای پیام /*