امام خمینی در روز دهم خرداد سال 1360 پذیرای نویسندگان و کارکنان مجله عروة الوثقى، نشریه دانش‏آموزان حزب جمهورى اسلامى و اعضاى هیأت تحریریه‏  آن بودند. رسالت و نقش نشریات در جامعه‏ محتوای اصلی سخنان حضرت امام را در این دیدار تشکیل می داد. بخش هایی از بیانات ایشان را در ادامه می خوانید:

 

لزوم مراعات مصالح در نشریات‏

«در باب نشریات، خودتان مى‏دانید که نقش نشریات در هر کشورى از همه چیزها بالاتر است. روزنامه‏ها و مجلات مى‏توانند یک کشورى را رشد بدهند و هدایت بدهند به راهى که صلاح کشور است و مى‏توانند که به عکس عمل بکنند...

مجلات و روزنامه‏ها باید در محیطى اسلامى و با جهت اسلامى باشند؛ باید مطالب نشریات رو به انتقاد سالم و مصلحت‏اندیشى و هدایت باشد. گاهى‏ ممکن است یک انتقادى از باب اینکه با سلامت نفس نوشته نشده است، باعث بدتر شدن وضع شده باشد. انتقادى وضع را آرامش مى‏دهد که از روى مصالح باشد و نویسنده توجه به این داشته باشد که مسئولیت الهى دارد و پیش خدا مسئول است. کسى که قلم به دست مى‏گیرد بداند که مورد سؤال قرار مى‏گیرد که اینکه نوشتى چه بود. انسان از خودش همیشه غافل است، نمى‏تواند ادراک کند که چه کاره است. ممکن است چهل پنجاه سال یکى فکر کند که براى خدا کار مى‏کند و آن که به او القا مى‏کند شیطان باشد.

مجله [در آوردن‏] مسئولیتى بزرگ دارد؛ هم پیش خداى تبارک و تعالى، هم پیش مردم. ممکن است اینها مملکتى را به تباهى بکشانند، اگر کوشش نکنند در اینکه اصلاح کنند. و اگر آن که مى‏نویسد از روى صلاحدید و مبانى غیر نفسانى و رسوا نکردن مسلمان و این طور مسائل باشد، مجله‏ها مفید خواهند بود و مردم رو به تباهى نمى‏روند.»

وظیفه نویسندگان در اصلاح اخلاق جامعه‏

«خود آنها که مدعى هستند که ما در راه اسلام قدم برمى‏داریم، باید بدانند که این قلمها بسیاریشان با اسم اسلام است و نه براى اسلام. این عهد بزرگى است به دوش شما؛ مسئولیتى بزرگ است. و بدانید که یک روز از باب این مسئولیت سؤال خواهد شد و آن وقت چیزى پنهان نخواهد ماند، دل شما علیه شما شهادت مى‏دهد، دست شما علیه شما شهادت مى‏دهد، خود اعضا بر ضد انسان، اگر خلاف کرده باشد، شهادت مى‏دهند.

خصوصاً شما که نشریه‏اى براى جوانها منتشر مى‏کنید، باید بدانید که اگر دو هزار مجله چاپ کنید لا اقل، پنج هزار نفر این مجله را مى‏خوانند ویک عده کثیرى آن را مطالعه مى‏کنند. اگر تیراژ روزنامه‏اى دویست هزار باشد، پانصد هزار نفر آن را مطالعه مى‏کنند؛ اگر انحراف باشد، پانصد هزار نفر را منحرف مى‏کند. و این مسئولیت کوچکى نیست. این غیر از معصیتى است که در خانه است؛ آن هم معصیت است، اما نه به بزرگى این. هر چه تیراژ شما بیشتر باشد، باید بیشتر توجه به اصلاح آن بکنید. آنها که مى‏گویند [براى‏] تیراژ بیشتر، توجه بیشتر مردم، هر چه مى‏خواهیم مى‏نویسیم، اشتباه مى‏کنند. آنها مسئولیت بیشتر دارند. همان طورى که مردمى که در کوچه و محلات و کارخانه و صحرا مشغول فعالیت‏اند مردم سالمى هستند، نویسنده‏ها باید فکر کنند که این جمعیت این محیط را به وجود آورده و ما در پناه این جمعیتهاى میلیونى منشور درست کرده‏ایم.

اینکه حالا نشریه منتشر مى‏کنید از برکت این مردم است. پس، شما و همه ما مرهون این جمعیت هستیم. آنها هم اسلام مى‏خواهند و مملکتى را که قواعد اسلامى پیاده شود. باید مردم را به این راه دعوت کرده؛ و منحرفین را به راه راست هدایت کرد. باید فساد آنها را به طور سالم با برهان از بین برد، نه با جنگ و جدال. نشریه، بسیار خوب است و در صورتى که محتواى آن محتواى آموزنده باشد و دست اندر کاران آن متعهد باشند، این نشریه رأس همه امور مى‏شود. انسان اگر انصاف داشته باشد، باید به خاطر مردمى که قلمها را براى اینها آزاد گذاشته‏اند، از قلم و قدمش استفاده کند. و دیانت هم اقتضاى همین را مى‏کند. ما باید نشریاتمان مفید باشد و اخلاق جامعه را اصلاح کنیم.»

 

صحیفه امام، ج‏14، ص: 383-385

 

. انتهای پیام /*