بـرخی از آثار مندرج در صحیفه امام بیانگر آنست که امام خمینی(س) را ورای دنیای پرهیاهوی مبارزه و سیاست و رهبری، روحی است لطیف و عارفانه، و در عین حال مسئولیتشناس در قبال وظایف جمعی و روابط انسانی. این آثار نشان می دهند که امام تـنـهـا در وادی علم و اجتهاد، مبارزه و جهاد و سیاست و امامت اسوهای شایسته برای مقتدایان نبود بلکه روح لطیف و شخصیت منضبط و تکلیف گرا، وی را وامیداشت تا شانه از انجام وظیفه در عرصه های غیرسیاسی خالی نکند. او در آیین همسرداری و محبت و وفای به همسر، یک فرد نمونه است؛ پس از آنکه تحقیق و تقدیر وی را به خانه آیتالله ثقفی برای انتخاب همسر رهنمون شد تا پایان عمر و در همه فراز و نشیبها بر این انتخابِ نخستین و آخرین وفادار ماند؛ یک بار عزیمت به سفر حجِ واجب در دوران جوانی، یک سال تبعید اجباری به ترکیه و چند مـرحله سفرِ همسر از نجف به ایران برای دیدار فرزندان و منسوبین (در دوران اقامت مشترک در نجف اشرف) معدود مواردی هستند که در مدت شصت سال زندگی مشترک بین او و همسرش دوری افکند. نامه ها و مکتوبات به جای مانده، گویای رابطه عمیق و عاطفی و وفادارانه و سرشار از محبت و احترام متقابل آنان است.
نـامـههای امام خمینی(س) به فرزندان و منسوبین و دوستداران از گوشه و کنار ایران و دنیای اسلام و حتی خارج از آن گوشهای دیگر از زوایای روحی بزرگ را مینمایاند که هرگز بودن در مسند مرجعیت و زعامت دینی و قرار گرفتن در مصدر رهبری انقلاب، او را از انـجـام وظایف دینی و اخلاقی در حق فرزندان و منسوبینِ و علاقمندان خویش غافل نساخت؛ از احوالپرسیهای متعارف گرفته تا پیگیری مشکلات و تذکر و راهنمایی خیرخواهانه در مورد مشی زندگی و سفارش به تحصیل و تهذیب نفس و دیگر اموری که در نامههای امام خمینی(س) به چشم میخورند حاکی از دقت نظر امـام و مـواظـبـت ایـشـان در بـجـای آوردن تـمام آداب و اخلاق اسلامیدر رابطه با دیگران است.
مشی تربیتی امام و اعتقاد ایشان به حق انتخاب و آزادی عمل فرزندان، توأم با راهنمایی های مشفقانه را در همین مکتوبات میتوان ملاحظه کرد و در این میان نامهها و حکم ها و رساله های اخلاقی امام خمینی(س) خطاب به حجتالاسلام حاج سید احمد خمینی به لحاظ نقش ویژه و منحصر به فردی که این فرزند فداکار و امین در کنار پدر، در انقلاب اسلامیداشته است بسیار آموزنده و سرشار از نکات سیاسی و اجتماعی و اخلاقی است. در همین زمینه از نامه های آن بزرگوار به عروسش خانم طباطبایی و چندین نامه دیگر به بعض آشنایان نیز می توان نام برد

تمام نامه های حضرت امام را می توانید در
صحیفه امام  بخوانید
گفتنی است ، صحیفه امام در بیست و دو جلد که شامل تمام بیانات و مکتوبات حضرت امام خمینی(س) است.
این مجموعه از نخستین نامة موجود از ایشان که در سال 1312 هجری شمسی نوشته شده آغازو به آخرین نامه که در تاریخ 28 اردیبهشت 1368، حدود دو هفته قبل از ارتحالشان، مرقوم فرموده اند ختم می شود

موضوعات صحیفة امام عبارتند از:
نامه ها
اجازه نامههای شرعی
تلگرافها و نامه های سیاسی و اجتماعی
احکام و فرامین
پیامها
سخنرانیها
مصاحبه ها و گفتگو ها

برای مطالعه بیشتر صحیفه امام  را در کتابخانه و آرشیو  پرتال مطالعه کنید

. انتهای پیام /*