کتاب «شکوفایی شخصیت و امام خمینی(س)» اثر فرامرز سهرابی در هزار نسخه، توسط موسسه چاپ و نشر عروج، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به بازار کتاب عرضه شد.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، چاپ اول کتاب «شکوفایی شخصیت و امام خمینی(س)» اثر فرامرز سهرابی در هزار نسخه و توسط موسسه چاپ و نشر عروج، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به بازار کتاب عرضه شد.

«شکوفایی شخصیت و امام خمینی(س)»، کتابی است که ضمن بررسی اجمالی ‌معیارهای انسان سالم از منظر پدیدار‌شناسی، تلاش می‌کند تا به این سوال پاسخ دهد که آیا ویژگی‌های حضرت امام خمینی با شاخص‌های سلامت روانی از دید روانشناسان بزرگی چون ابراهام مزلو، کارل راجرز، و ویکتور فرانکل هم‌خوانی دارد  یا نه و اینکه ایشان به عنوان یکی از اسوه‌های شخصیت کامل و خود‌شکوفا در ابعاد مختلف انسانی، چه خصوصیات منحصر به فردی دارند که در تاریخ ماندگار شدند؟ موضوع ماهیت انسان و انسان کامل از دیر‌باز مورد توجه و بحث ادیان، فیلسوفان، عارفان، روانشناسان و سایر دانشمندان بوده است و هنوز بساط این بحث گسترده است.

کتاب «شکوفایی شخصیت و امام خمینی (س)» دربردارنده هشت فصل است که از عناوین آن می‌توان به «ماهیت انسان»، «رویکرد پدیدارشناسی و انسان سالم»، «معیارهای انسان سالم از دیدگاه مزلو»، «بررسی تطبیقی ویژگی‌های انسان سالم از منظر کارل راجرز با ویژگی‌های شخصیت امام خمینی (س)» و «ویژگی‌های شخصیتی اختصاصی امام خمینی (س)، شخصیتی فراتر از انسان سالم پدیدار‌شناسان» اشاره کرد.

مولف در فصل اول این کتاب انگیزه‌ی تدوین را این‌گونه بیان می‌کند:«یکی از اهداف این اثر تحقیقی بر این مفروضه‌ی اساسی مبتنی است که حضرت امام خمینی الگوی شخصیتی نمونه و عینی است و در‌صدد شناخت ابعاد و تبیین ویژگی‌های ایشان بر اساس شاخص‌های انسان سالم در رویکرد پدیدار‌شناسی است. بررسی و مطالعه‌ی علمی شخصیت  و زندگی ایشان‌، که از لابه‌لای مصاحبه‌ها و سخنرانی‌ها،سیره و سبک زندگی و آثار کتاب‌های آن یگانه‌ی دوران مستفاد می‌شود و نیز بازگویی خاطرات از زبان نزدیکان ایشان، زمینه‌ی آشنایی بیشتر  را با شخصیت آن انسان کامل فراهم می‌سازد».

روش پژوهش در این کتاب توصیفی و مبتنی  بر مستندات است و با استفاده از تحلیل کیفی و تحلیل محتوا‌، اطلاعات کسب و تجزیه و تحلیل شده است. از آن جا که ماهیت پژوهشی‌ که برای کتاب صورت گرفته اسنادی و کتابخانه‌ای است ابتدا ویژگی‌های انسان سالم از دیدگاه برخی روانشناسان انسان‌گرا‌، با توجه به نظرات آن ها، استخراج، جمع‌آوری و طبقه‌بندی شده و در نهایت به چند مؤلفه ‌(شاخص‌) اساسی تبدیل و سپس مستندات و شواهد موجود از میان آثار امام و خاطرات نزدیکان و شاگردان ایشان  به مثابه‌ی مصادیق شاخص‌های مربوط به ویژگی‌های انسان سالم، طبقه‌بندی و ارائه گردیده است.

مؤلف یکی از دغدغه‌های اصلی این کتاب را جستجو‌، کشف‌ و تبیین ویژگی‌های منحصر به فرد حضرت امام خمینی‌(س) را معرفی می‌کند که نماد سلامت روان‌، اقتدار، مدیریت، عرفان، آرمان‌خواهی و وارستگی است.

فرامرز سهرابی نویسنده‌ی اثر‌، در انتهای بخش اول کتاب کارکرد و افق مد‌نظر کتاب را این‌گونه‌ بیان می‌کند‌: «با شناسایی و ارائه‌ی الگوهای رفتاری ویژه و انحصاری امام خمینی‌(س) می‌توان طرحی نو در‌افکند و مؤلفه‌های شخصیتی منحصر به فرد ایشان را بر ضوابط‌، معیار‌ها و ملاک‌های موجود سلامت روانی پدیدار‌شناختی عرضه داشت و آن‌ها را اصلاح کرد یا ارتقاء بخشید».

موسسه چاپ و نشر عروج‌، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، کتاب شکوفایی شخصیت و امام خمینی(س) را در شمارگان یک هزار نسخه و به قیمت 96000 ریال منتشر کرده است. از ویژگی‌های سودمند این اثر که می‌تواند به محققان و دانشجویان علاقه‌مند کمک کند فهرست اعلام، منابع و مأخذ کتاب «شکوفایی شخصیت و امام خمینی(س (است.

. انتهای پیام /*