آقای ناطق نوری وزیر کشور و مسئولان عده‏ای از پرسنل کمیته‏های انقلاب اسلامی  سراسر کشور در روز 21 فروردین 1362 به محضر امام‌خمینی رسیدند. امام با اشاره به ورود نیروهای ایران به بخش‏هایی از خاک عراق فرمودند:

«آنچه که معلوم است و شما همه مى‏دانید ما امروز در حال دفاع هستیم، گو که تبلیغات خارجى بر ضد ما هر چه باشد. لکن شما مى‏دانید که الآن بعضى از شهرهاى ما و بعضى از زمینهاى ما در دست دشمن است، و شهرهاى مرزى ما هر روز در زیر توپهاى دوربرد و موشکهاى دشمن است و بر همه ما واجب است که دفاع کنیم از کشور خودمان؛ و دفاع این است که ما دشمن را تا آنجا برسانیم و برانیم که نتواند با موشکهاى خودش شهرهاى ما را بکوبد. رفتن در خاک عراق نه هجمه به عراق است، دفاع از اسلام و کشور اسلامى‏ است. نظیر اینکه اگر یک کسى در خارج منزل شما بایستد از داخل خانه خودش سنگپرانى کند و موجب خسارت جانى و مالى بشود، اگر شما وارد بشوید در منزل او، شما هجمه نکردید به او، شما مى‏خواهید دفاع کنید از خودتان. ما هیچ وقت بناى هجوم به یک کشورى نداریم. ما بناى دفاع داریم از یک متعدى و از یک هجمه‏گر و از یک خدانشناس که در خارج، وقتى نتواند در داخل وارد بشود و کارى بکند، با توپهاى دوربردشان و موشکها از خارج، از جاهاى دور مى‏اندازد و کشور ما را ویران مى‏کند و عزیزان ما را مى‏کشد. ما در حال دفاع هستیم گو که این تبلیغات خارجى مى‏گویند که نه شما وارد شدید در کشور دیگرى. از اول جنگ تا حالا که آنها وارد بودند صحبتى نبود، حرفى نبود، اشکالى نبود، نه در سازمانها و نه در رسانه‏هاى گروهى. امروز که ما براى دفاع از خودمان مى‏خواهیم این را تا جایى ببریم که نتواند به ما خسارت وارد کند، ما هجوم کردیم به عراق؟! طبع آنهایى که تبلیغ بر ضد اسلام مى‏کنند همین است.»

امام با اشاره به خودباختگی دولت‏های منطقه نسبت به آمریکا و قدرت‏های بزرگ فرمودند:

«این خودباختگى که الآن این دولتهاى اطراف خلیج و غیر خلیج و اینها از خود نشان مى‏دهند نسبت به قدرتهاى بزرگ، اینها گمان مى‏کنند که اگر صدام مثلًا دستش برسد یکى از اینها را مى‏گذارد سر کار باشند صدام یک روحى دارد که نمى‏شود جلویش را بگیرد، نمى‏تواند جلویش را بگیرد، اگر مى‏توانست جلویش را بگیرد که خودش را به این وضع نرسانده بود؛ باز اینها کمک او مى‏کنند. اینها خیال مى‏کنند که اگر اینها گرفتار شدند، امریکا مى‏آید و جلوى این را مى‏گیرد که مبادا به آنها صدمه‏اى وارد بشود. امریکا شماها را براى نفتتان مى‏خواهد. امریکا شما را براى این مى‏خواهد که بازار درست کند که نفتتان را ببرد و بنجلها را بیاورد به شما بفروشد به قیمت گران؛ چه کار دارد امریکا به اینکه شما چه حال دارید. شما هر حالى مى‏خواهید داشته باشید، ملتهاى شما هر چه مى‏خواهند گرسنه باشند، ملتهاى شما هر چه مى‏خواهند تشنگى بکشند الآن، او چه کار به این کارها دارد، او مى‏خواهد که از شما استفاده ببرد؛ نه استفاده‏اى که یک انسان از انسان مى‏برد، نه استفاده‏اى که یک انسان از یک عبد مى‏برد، استفاده‏اى که حتى از حیوانات هم پست‏تر ما را حساب مى‏کنند و مى‏خواهند استفاده ببرند.

تا مجتمع نشوید، تا دستتان را به هم ندهید، تا اخوت اسلامى را حفظ نکنید، نمى‏توانید در مقابل این قدرتها بایستید. تمام شیره جان شما را مى‏کشند و مى‏برند و ملت شما را آن طور ضعیف و زبون و بیچاره مى‏کنند و همه نشسته‏اید هى منتظرید که امریکا برایتان کار بکند. همان طورى که ما ننشستیم که امریکا یک کارى براى ما بکند. ما نشسته‏ایم که امریکا اگر بخواهد شیطنت کند جلویش را بگیریم، نشسته‏ایم که اگر شوروى بخواهد کارى بکند جلویش را بگیریم، دفاع بکنیم از خودمان. ما دنبال این نیستیم که امریکا براى ما کار بکند. «ما امریکا را زیر پا مى‏گذاریم» در این امور؛ نمى‏گذاریم که دخالت در امور ما بکند، نمى‏گذاریم کسى دیگر هم دخالت بر ما بکند.»

ایشان در پایان بیاناتشان با هشدار این مطلب که نگذارید که به اسلام‏ ضربه وارد شود فرمودند:

«شما بدانید و باید بدانید اشخاصى که روشنفکرند باصطلاح، اشخاصى که کنار نشسته‏اند و فحش مى‏دهند، اشخاصى که بیرون نشسته‏اند و توجه به مسائل داخل ندارند، بدانند که اگر یک سیلى بخورد امروز اسلام در این کشور، تا آخر دیگر باید ملتها تحت این فشارها باشند. امروز اسلام در اینجا سر بلند کرده است و بیرقش بلند شده است و من امیدوارم که این جلوه‏اش به همه جا برسد، و مستضعفین از زیر بار این ظلمها بیرون بروند. آنهایى که نق مى‏زنند براى این کشور و به خیال خودشان دلشان براى اسلام مى‏سوزد، آنها بدانند که اگر این اسلامى که الآن در اینجا هستش سیلى بخورد اسلام تا آخر سیلى خورده است.»

 

منبع: صحیفه امام، ج‏17، ص: 400-407

. انتهای پیام /*