عناوین مطالب گاهنامه

امام فرمود بروید سپاه را تشکیل دهید

امام فرمود بروید سپاه را تشکیل دهید

بررسی شد. مقدمه ورود به بحث، مأخذ، معرفی گوینده لازم است. مطالب نسبت داده شده به حضرت امام مستند شود. فرمایش حضرت امام بر اساس مأخذ دقیق باذکر مأخذ بیاید. 93/1/23

ارادت مردمی به خاندان امام/کلیپ

ارادت مردمی به خاندان امام/کلیپ

این کلیپ به زمان بیماری و ارتحال یادگار امام در حسینیه جماران می پردازد. عشق و ارادت مردم به امام و خانواده مکرمشان بسیار مثال زدنی است که در این کلیپ به تصویر کشیده می شود. در میان مرثیه های دوستداران یادگار امام زمزمه هایسوزناکی به گوش می رسد ... عزا عزاست امروز روز عزاست امروز... ای اهل حرم میر و علمدار نیامد...ای احمد ما با تن بیمار نیامد...

ملاحظاتی پیرامون تفهیم و انتقال پیام عاشورا

ملاحظاتی پیرامون تفهیم و انتقال پیام عاشورا

آزادگی و یا حریت درونی نه تنها بدون آزادی و حریت بیرونی امکان موفقیت و شکوفایی ندارد بلکه اصولاً معدود آدمیان، توان توجیه و التفات به آن را دارند. از سوی دیگر آزادی بیرونی هم علیرغم محسنات بسیارش، یک شعار کامل نیست.

 انا الحق، از حلاج تا امام خمینى(س)

انا الحق، از حلاج تا امام خمینى(س)

حضرت امام تأکید مى کنند که خودخواهى، حجاب عرفان و موجب سرگشتگى و درافتادن به وادى گمراهى است. این مطلب ما را به یاد گفتۀ حلاج مى اندازد که وقتى از او پرسیدند: راه رسیدن به خدا چیست؟ پاسخ داد: «راه» وقتى مفهوم دارد که دو چیز مورد نظر باشند، در حالى که هیچ چیزى همتا و همراه خداوند نیست.

صفحه 2 از 6 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | بعدی >