‏ «الینور» با قیافه‌ای نگران وارد دفتر من شد‏‎ ‎‏و متن خبری را که از تهران مخابره شده بود به‏‎ ‎‏من داد. بر اساس این خبر (امام) خمینی‏‎ ‎‏درخواست محاکمه را تکرار کرده و تهدید‏‎ ‎‏نظامی را دست انداخته و به مسخره گرفته‏‎ ‎‏بود. در اعلامیه‌های قبلی به احتمال محاکمه‏‎ ‎‏گروگانها به اتهام جاسوسی اشاره شده بود،‏‎ ‎‏ولی این بار شکی باقی نمانده بود. بر خود‏‎ ‎‏لرزیدم و محاکمات علنی و اعدام افرادمان را‏‎ ‎‏در حالی مجسم کرد که ما با حالی نزار در‏‎ ‎‏کاخ سفید نشسته بودیم. «جودی پاول»  را‏‎ ‎‏صدا زدم و او فوراً خود را به دفتر من رسانید.‏‎ ‎‏برژینسکی در حالی وارد شد که متن کامل‏‎ ‎‏سخنان (امام) خمینی نسبت به رئیس‏‎ ‎‏جمهوری امریکا را در دست داشت.‏‎ ‎‏خشمگین و عصبانی بود، بعضی از جملات‏‎ ‎‏آن را با صدای بلند برای ما می‌خواند: ‏

‏«چرا ما باید بترسیم... کارتر طبل تو خالی‏‎ ‎‏است... او عرضۀ هیچ کاری را ندارد... .‏‎ ‎‏آمریکا هیچ غلطی نمی‏‎‌‎‏تواند بکند...‏‎[1]‎‏»‏

‏حادثه‌ای که روز 29 آبان 1358 در دفتر‏‎ ‎‏«هامیلتون جردن» ریاست ستاد کاخ سفید‏‎ ‎کارتر اتفاق افتاد تنها گوشه‌ای از ضعف و‏‎ ‎‏ناتوانی شیطان بزرگ در برابر حرکتهای‏‎ ‎‏توفندۀ انقلاب اسلامی ایران پس از ماجرای‏‎ ‎‏تسخیر لانه جاسوسی است. ‏

‏پانزده سال از هجرت تاریخی امام خمینی‏‎ ‎‏ ـ قدس سره الشریف ـ بنیانگذار نهضت‏‎ ‎‏اسلامی می‌گذشت و مردم ایران در تدارک‏‎ ‎‏برگزاری مراسم یادمان هجرت امام و تجدید‏‎ ‎‏پیمان با شهدای دانش‌آموز و دانشجوی‏‎ ‎‏حادثه 13 آبان 1357 دانشگاه تهران بودند. ‏

‏13 آبان 1343 امام ـ قدس سره ـ به وسیلۀ‏‎ ‎‏رژیم شاه و به دستور آمریکا به ترکیه تبعید‏‎ ‎‏شدند. این تبعید پس از دو ماه زندان و‏‎ ‎‏هشت ماه تحت نظر بودن در خانه‌ای واقع‏‎ ‎‏در قیطریه تهران انجام می‌شد. حضرت امام‏‎ ‎‏دو سال در ترکیه ماندند و پس از دو سال به‏‎ ‎‏نجف اشرف هجرت نمودند تا آنکه پس از‏‎ ‎‏چهارده سال تبعید، در روز 12 بهمن 1357‏‎ ‎‏به ایران بازگشتند. ‏

‏امام خمینی(ره) که با تدابیر راهگشای‏‎ ‎‏خود همراه با مردم رژیم طاغوت را سرنگون‏‎ ‎‏کرده بود روز دهم آبانماه 1358 از درون‏‎ ‎‏خانه‌ای محقر در شهرستان مذهبی قم فرمان‏‎ ‎‏مبارزه مستقیم با  آمریکا را صادر فرمودند و‏‎ ‎‏هراس و وحشتی بی‌پایان بر جان شیطان‏‎ ‎‏بزرگ افکندند: ‏

‏«بر دانش‌آموزان، دانشگاهیان و محصلین‏‎ ‎‏علوم دینیه است که با قدرت تمام حملات‏‎ ‎‏خود را علیه امریکا و اسرائیل گسترش داده و‏‎ ‎‏امریکا را وادار به استرداد شاه مخلوع‏‎ ‎‏جنایتکار نمایند.»‏(صحیفه امام؛ ج10،ص412)

‏سه روز بعد، در حدود ساعت یازده صبح‏‎ ‎‏چهارصد تن از دانشجویان مسلمان به سوی‏‎ ‎‏لانه جاسوسی امریکا راهپیمایی کردند و با‏‎ ‎‏گذشتن از دیوارهای جاسوسخانه امریکا وارد‏‎ ‎‏آن شدند و آنجا را به تسخیر خود درآوردند و‏‎ ‎‏حدود یکصد تن از کارکنان داخل آن را به‏‎ ‎‏گروگان گرفتند و طی اولین اطلاعیۀ خود،‏‎ ‎‏ضمن اعتراض به توطئه‌ها و دسیسه‌های‏‎ ‎‏امریکا، خواستار استرداد شاه مخلوع از‏‎ ‎‏امریکا شدند. ‏

‏«هامیلتون جردن» رئیس ستاد کارکنان کاخ‏‎ ‎‏سفید وقتی ساعت چهار و نیم صبح روز‏‎ ‎‏چهارم نوامبر 1979 (سیزدهم آبانماه‏‎ ‎‏1358) به وسیله تلفن از ماجرای‏‎ ‎‏گروگانگیری جاسوسان آمریکایی مطلع‏‎ ‎‏می‌شود با حالتی که لاقیدی او را نشان‏‎ ‎‏می‌دهد، خطاب به منشی مخصوص رئیس‏‎ ‎‏جمهوری می‌گوید: «این امید هست که مثل‏‎ ‎‏وقایع ماه فوریه گذشته، با دخالت دولت‏‎ ‎‏ایران، کار فیصله یابد و گروگانها آزاد شوند»‏‎ ‎‏اشارۀ رئیس ستاد کاخ‌ سفید به زمانی که‏‎ ‎‏عناصر گروهکهای چپ حمله‌ای نیمبند به‏‎ ‎‏سفارت آمریکا کردند تا ژست ضد آمریکایی‏‎ ‎‏خود را حفظ کنند. موضوع چند دقیقه بعد با‏‎ ‎‏میانجیگری وزیر خارجه دولت‏‎ ‎‏موقت به خوشی و خرمی و معذرتخواهی از‏‎ ‎‏سفیر کبیر ایالات متحده آمریکا فیصله یافته بود! اما این بار وضع بکلی فرق داشت. رهبر‏‎ ‎‏انقلاب حرکت دانشجویان را تأیید کردند و‏‎ ‎‏فرمودند: ‏

‏«دانشجویان مسلمان و مبارزی که‏‎ ‎‏لانۀ جاسوسی را اشغال کرده‌اند، با عمل‏‎ ‎‏انقلابی خودشان ضربه‌ای بزرگ بر پیکر‏‎ ‎‏امریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را‏‎ ‎‏سرافراز کردند.» ‏(صحیفه امام؛ ج12،ص162)

‏و از این هم فراتر، امام، لیبرالها را‏‎ ‎‏از قدرت خلع کردند و حادثۀ تسخیر لانه‏‎ ‎‏جاسوسی را انقلابی بزرگتر از انقلاب 22‏‎ ‎‏بهمن خواندند، در ایران باز انقلاب است. انقلابی بزرگتر‏‎ ‎‏از انقلاب اول. ‏(ر.ک. صحیفه امام؛ ج10،ص493)

‏«جیمی کارتر» رئیس جمهور وقت امریکا‏‎ ‎‏در خاطرات خود ماجرای گروگانهای‏‎ ‎‏امریکایی در ایران را به عنوان یکی از‏‎ ‎‏دردناکترین حوادث زندگی سیاسیش ذکر‏‎ ‎‏می‌کند. 

در سیزده آبان رویدادهای مهم تاریخی رخ داده است، در این روز سه‏‎ ‎‏مناسبت مهم و تاریخی وجود دارد: هجرت‏‎ ‎‏امام، حادثۀ دانشگاه تهران و شهادت‏‎ ‎‏دانش‌آموزان و دانشجویان، تسخیر لانه‏‎ ‎‏جاسوسی امریکا. ‏

‏تسخیر لانه جاسوسی‏‎ ‎‏دستاوردهای مهمی برای انقلاب به همراه‏‎ ‎‏داشته است که به برخی از آنها اشاره می شود:

1. به افسانۀ زوال‌ناپذیری قدرت‏‎ ‎‏امریکا در ایران و جهان پایان داد و نشان داد که انقلابیون توانایی رویارویی مستقیم با امریکا را‏‎ دارند.

2. سبب عزل لیبرالهایی شد که با نفوذ در‏‎ ‎‏حاکمیت از نفوذ امریکاییها در سرنوشت کشور دفاع می کردند. ‏این جریان فکری پس از ناامیدی از باز پس گیری لانۀ‏‎ ‎‏جاسوسی از دست دانشجویان، از صحنۀ سیاست خارج شدند. ‏

3. جریان سیاسی‏‎ ‎‏پیروان واقعی رهبر انقلاب تحت عنوان «خط‏‎ ‎‏امام»، با درک صحیح از اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی(ص) به افشای کارگزاران اسلام‏‎ ‎‏امریکایی پرداخت. ‏

‏پیروان خط امام در برابر توطئه‌های گوناگون‏‎ ‎‏دشمنان ایستادگی کردتذ و با دفاع از‏‎ ‎‏حرکت امام، انقلاب اسلامی را از‏‎ ‎‏دسیسه‌های گوناگون دشمنان داخلی و‏‎ ‎‏خارجی نجات دادند.  ‏

‏پس از حرکت تاریحی دانشجویان خط امام در 13 آبان واکنشهایی را از سوی امریکا به دنبال داشت. که به برخی از آنها اشاره می شود:

الف- آنها نقشۀ ربودن گروگانها را کشیدند که منجر به حادثه طبس شد. جمعی از‏‎ ‎‏کوماندوهای امریکایی در روز پنجم‏‎ ‎‏اردیبهشت 1359 در  صحرای طبس دچار‏‎ ‎‏توفان شن شدند و شکست عملیات باعث‏‎ ‎‏مفتضح شدن امریکا در جهان شد. ‏

‏ب- ‎ ‎‏دولت امریکا با بلوکه کردن اموال ایران در‏‎ ‎‏بانکهای امریکایی و قطع رابطۀ سیاسی و‏‎ ‎‏محاصرۀ اقتصادی ایران سعی داشت مسئله‏‎ ‎‏گروگانها را به نفع خود تمام کند. اما‏‎ ‎بازگشت گروگانها و افشاگری تلاشهای امریکا برای برقراری‏‎ ‎‏رابطه با ایران ‏موجب قضیه «ایران گیت» و رسوایی امریکا‏‎ ‎‏در فرستادن مک فارلین به ایران شد.  

ج- دولتمردان امریکا حزب بعث عراق و صدام حسین را برای حمله به ایران تحریک کردند و در جنگ تحمیلی هشت ساله علیه ایران، بطور همه جانبه از آنها حمایت کردند و تهاجم ناوگانهای‏‎ ‎‏امریکایی به کشتیها و هواپیمای مسافری‏‎ ‎‏ایران در خلیج فارس ‏چهرۀ استکباری امریکا را افشا نمود.

‏حرکت تاریخی سیزده آبان به سبب مردمی‏‎ ‎‏بودن و اتحاد مردمی در تثبیت آن، نقش‏‎ ‎‏بسیار با اهمیتی در روند تکاملی انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی در جهان داشته است. هر چند‏‎ ‎‏مفسران غربی و تحلیلگران مخالف داخلی‏این حرکت‏‎ ‎‏تاریخی را برآمده از جانب بخشی از‏‎ ‎‏حاکمیت تلقی می‌کردند. اما سیر حوادث ‏نشان می دهد که تسخیر لانه جاسوسی و‏‎ ‎‏دستاوردهای آن، نتیجۀ سی سال مبارزات‏‎ ‎‏ضد امریکایی مردم بوده است و این مبارزات‏‎ ‎‏تنها با دستیابی مردم به تمامی اهداف ضد‏‎ ‎‏امپریالیستی انقلاب، پایان‌پذیر خواهد بود. ‏

1.

  • . بحران ـ هامیلتون جردن  / 67برای پی بردن به سردرگمی و اضطراب کاخ سفید از حادثه تاریخی تسخیر لانه جاسوسی مطالعه کتابهای زیر پیشنهاد می شود: 1ـ بحران هامیلتون جردن ـ ترجمه محمود مینا، تهران: نشر نو، 1362. 2ـ هدف: تهران (تهاجم کارتر و وقایع پشت پرده) ـ جولیتوکیه زا ـ ترجمۀ هادی سهرابی تهران 1362 نشر نو. 3ـ خاطرات کارتر، 444 روز ماجرای گروگانها نوشته جیمی کارتر، ترجمه احمد باقری، بدون تاریخ، انتشارات هفته. .... و برای شناخت عملکرد عوامل جاسوسی آمریکا در ایران مطالعه کتابهای اسناد لانه جاسوسی که توسط دانشجویان خط امام منتشر شده است مفید فایده خواهد بود.

منبع: مجله حضور ، ج 2

. انتهای پیام /*