مطبوعات، سینما، تلویزیون، رادیو، مجله‏ ها، همۀ اینها، برای خدمت به یک کشور است. اینها باید در خدمت باشند، نه اینکه هر کس پا شود یک مجله‏ ای درست کند، هر چه دلش بخواهد در آن باشد و هر عکسی بهتر مشتری داشته باشد توی آن بیندازد. عکسهای مهیِّج، عکسهای مهوِّع در آن بیندازد که مشتری‏هایش زیاد بشود! آن وقت اسمش "مطبوعات" است و، عرض می‏ کنم، صاحب قلم است و آزادی هم می‏ خواهد! باید دید تو چه می‏ کنی. چه خدمتی داری به این مملکت می‏ کنی. با قلمت داری چه می‏ کنی. با قلمت بچه‏ های ما را داری به باد فنا می‏ دهی، یا تربیت می‏ کنی. (صحیفه امام؛ ج8،ص496)

. انتهای پیام /*