ما حرفمان از اول تا حالا این بوده است که ما یک مملکتی داریم برای خودمان می‏ خواهیم... ما سرپرست لازم نداریم. بد اداره کنیم خودمان کردیم، خوب هم اداره کنیم خودمان کردیم. ما حرفمان این است… ما یک مملکتی داریم مال خودمان، مخازنش هم مال خودمان؛ خودمان می‏ خواهیم اداره کنیم. می‏ گویید نمی‏ توانید، نتوانیم. به شما چه ربط دارد؟ ما نمی‏ توانیم اداره کنیم، نمی ‏خواهیم اداره کنیم؛ حرف ما این است که شماها بروید بیرون یک مملکت غنی ‏ای داریم که می‏ توانیم اداره ‏اش کنیم تا آخر. این طور نیست که مملکت ما بودجه ‏اش ناقص باشد؛ خورنده اش زیاد است! بودجه ناقص نیست؛ آنکه می‏ خورد زیاد است.

صحیفه امام، ج‏3، ص: 495 و 496

. انتهای پیام /*