*دکتر علی داستانی

به مناسبت میلاد حضرت مسیح (ع)

تاملی در دیدگاه های امام خمینی (س) در باره شخصیت و مذهب حضرت مسیح و همچنین توصیه به پاپ ، علما ، روحانیون و ملت مسیح (ع )

الف – شخصیت حضرت عیسی(ع) 

       امام خمینی  ضمن تجلیل و تکریم شخصیت حضرت عیسی (ع)، از او به عنوان پیغمبر بزرگ (صحیفه امام، ج4، ص33) پیامبر صلح (همان،ج11،ص410)، پیامبر بشردوست (همان/35)، پیامبر عظیم الشان ، پیغمبری که مردگان را احیا و خفتگان را بیدار ساخت ، پیامبری که مادر عظیم الشأنش مریم عذری و صدیقه حورا بود (همان/5 / 272) پیامبری که خداوند او را برای طرفداری از مظلومان و برقراری عدل مبعوث ساخت و پیامبری که محکوم کننده ظالمان و ستمگران  و پشتیبان مظلومان و مستضعفان بود (همان،ج11،ص375)، نام می برد و می فرماید: « عیسی مسیح همه چیزش معجزه بود ، معجزه بود که از یک مادر باکره متولد شد ، معجزه بود که در مهد سخن گفت ، معجزه بود که برای بشر صلح وصفا و روحانیت آورد.» (صحیفه امام، ج 11،ص 406)

«حضرت مسیح برای نجات بشر آمده بود .» (همان ،ج 6،ص 467)، «اسلام نسبت به حضرت مسیح (ع) احترام بسیار قائل است و او را پیغمبر بزرگ خدا می داند و از او در قرآن مجید  و همچنین از حضرت مریم بسیار دفاع شده است. ما مسلمین مسیح را پیغمبر بزرگ خدا می دانیم، قرآن حضرت مسیح را پیغمبر بزرگ خوانده است.»(همان ،ج5 ، ص 255).

ب- مذهب 

حضرت امام ضمن رد مطالب نادرستی که به حضرت مسیح نسبت داده اند، معتقد است آنچه که الآن دست ماست از مذهب مسیح نیست، احکام مسیح نیست  بلکه مذهب مسیح را نسخ کرده اند، متن های موجود دلالت بر این می کند که اینها اصلی نیستند ، امام در این رابطه می فرمایند:
«حضرت مسیح، پیغمبر بزرگ، نمی شود که تربیت این طوری بکند که اگر ظالم این طرف صورتت زد، صورتت را بگیر تا یکی هم آن طرف بزند، این حرف شیطان است نه حرف مسیح، مسیح انسان است، مسیح پیغمبر بزرگ است.» (صحیفه امام، ج 4، ص 33)

«اسلام مثل رهبانیت مسیح نیست، البته مذهب مسیح هم حالا نسخش کردند و الا مذهب مسیح هم این نبوده است که همه اش روحانیت [باشد] و [امور مادی] نباشد.» ( همان، ج 4 ، ص 191).

[در اسلام] «سیاست در عبادت مدغم است، مثل مذهب مسیح  [نیست] یعنی این مذهبی که حالا دست مسیحیها هست، و من گمان ندارم که مسیح –علیه السلام- مذهبش این بوده است که اینها الآن می گویند که هیچ کاری نداشته باشند به زندگی مردم و هیچ کاری به وضع سیاسی نداشته باشند و ...(همان، ج 4 ص 448)

«مذهب مسیح مسخ شد ، مسیح هر گز نمی شود که دعوتش این باشد که فقط عبادت بکنید، ظلمه را بگذارید به کار خودشان ، این نمی شود. نبی نمی تواند این طور باشد. مسخ شده است اینها.» ( همان، ج 6، ص 286)

ج – توصیه ها
      حضرت امام با توجه به شخصیت عظیم الشأن حضرت مسیح  و اینکه او یکی از پیغمبران بزرگ الهی است که برای نجات بشر، تعالیم عالیه و آسمانی در دستور کار و ماموریتش بوده است، به پاپ، علما، روحانیت، و ملتهای مسیحی تو صیه هایی را ارائه نموده است که به مواردی از آن  اشاره می شود  و امید است جهان مسیحیت با به کارگیری آن  و آشنایی هرچه بهتر و بیشتر با تعالیم نجاتبخش آن نبی بزرگ بیش از این شاهد ظلم و ستم  قدرتها و  کسانی که به نام مسیحیت  در اقصا نقاط دنیا در حق ملتهای مظلوم جنایت می کنند، نباشد.

1-    لزوم آشنایی با تعالیم حضرت مسیح (همان/5/272)
2-    تقبیح سران کشورهای قدرتمند که پشت پا به تعالیم حضرت مسیح زده اند (همان)
3-    توجه و روش قرار دادن سیره حضرت مسیح برای کسب سعادت (همان/542)
4-    هشدار نسبت به سکوت پاپ و علمای مسیحی در مقابل جنایات و خیانت قدرتها (همان/11/33)
5-    لزوم پرهیز از مشوه شدن وجهه مسیحیین (چرا که بعضی سران به اسم مسیح و مسیح بر خلاف مسیر مسیح رفتار می کنند) (همان/11/36)
6-    لزوم تلاش پاپ برای نجات ملت مسیح  و حفظ آبروی مسیحیین 
7-    باید آن طوری که  عیسی مسیح رفتار می کرد، رفتار بکنید. (همان)
8-    لزوم دادخواهی از دشمنان ملتهای مظلوم و به داد مظلوم رسیدن و اعتراض به ظلم (همان/375)
9-    لزوم خیزش و قیام جهت پشتیبانی از مظلومان جهان  و مستضعفان گرفتار در چنگال مستکبران (همان)
10-     لزوم دفاع از شرافت عیسی مسیح و ملت عیسوی (همان/37)
11-     جلوگیری از بد معرفی شدن ملت مسیح و روحانیت مسیحی به خلق های مستضعف (همان/376)
12-     مبارزه معنوی روحانیت مسیح به حسب تعلیمات مسیح و به حسب تعلیم خدای بزرگ با قدرتهایی که بر خلاف مسیر مسیح رفتار می کنند و لزوم ارشاد آنان  و هدایت ملت مسیح جهت جلوگیری از تبعیت از اینگونه قدرتها (همان/407)
13-     انتقاد از مواضع و عملکرد روحانیت مسیح به دلیل عدم حمایت از مظلوم ها و طرفداری از ظالمها و سکوت در مقابل ظلم ( لزوم رفع اتهام از مذهب مسیح ) (همان/412)

14-     انتقاد از عدم تحقق تعلیمات حضرت مسیح (همان)

15-     دعوت به معنویت و تهذیب نفس
16-     استفاده علمی و واقعی از تعالیم عالیه و انسانساز حضرت مسیح جهت رفع نابسامانیها و ستمها و نجات محرومان جهان و سرمشق قرار دادن آن تعالیم عالیه و انسانساز در جهت رفع تبعیضها و محرومیتها از ملل ستمدیده (همان/21/230)
17-     شما به اعتبار اینکه ملت مسیح هستید ، باید تبعیت از مسیح بکنید، و بشر دوست باشید به آنطوری که حضرت مسیح بود. (همان/11/35)

. انتهای پیام /*