ایشان باید محاکمه بشود. و چنانچه فرار هم بکند هر جا باشد باید محاکمه بشود. و اقل چیزی که بر اوست، علاوه بر اینکه باید جرایمی را که مرتکب شده جبران بکند، حبس ابد است. ولی همه می‏ دانند که او دست به کشتارهای عمومی زده است و باید اعدام بشود.

صحیفه امام، ج‏5، ص: 343

. انتهای پیام /*