[آیا جمهوری اسلامی شما اجازه خواهد داد تا مذاهب دیگر به طور آزاد و آشکار به انجام امور مذهبی‏ شان بپردازند؟]

بله، تمام اقلیتهای مذهبی در حکومت اسلامی می‏ توانند به کلیه فرایض مذهبی خود آزادانه عمل نمایند و حکومت اسلامی موظف است از حقوق آنان به بهترین وجه حفاظت کند.

صحیفه امام، ج‏21، ص: 580

. انتهای پیام /*