تا غرب راه به اینجا دارد، شما به استقلال خودتان نمی‏ رسید. و تا این غربزده‏ هایی که در همه جا موجودند از این مملکت نروند یا اصلاح نشوند، شما به استقلال نخواهید رسید. اینها نمی‏ گذارند، ما باید خودمان را پیدا کنیم تا بتوانیم سرِ پای خودمان بایستیم و بفهمیم ما هم موجودی هستیم. 

صحیفه امام، ج‏10، ص: 391

آیین انقلاب اسلامی، گزیده ‏ای از اندیشه و آرای امام خمینی «س»، ‏ج‏2، ص420

. انتهای پیام /*