حضرت خاتم الاوصیاء و مفخر الاولیاء حجت‏ بن الحسن العسکری ـ ‏ارواحنا لمقدمه الفداء ـ ... بزرگ شخصیتی که برپاکنندۀ عدالتی است که بعثت انبیا ـ علیهم السّلام ـ برای آن بود... ابرمردی که جهان را از شرّ ستمگران و دغلبازان تطهیر می نماید و زمین را پس از آنکه ظلم و جور آن را فراگرفته، پر از عدل و داد می نماید و مستکبران جهان را سرکوب و مستضعفان جهان را وارثان ارض می نماید.

چه مسعود و مبارک است روزی که جهان از دغلبازیها و فتنه‏ انگیزیها پاک شود و حکومت عدل الهی بر سراسر گیتی گسترش یابد و منافقان و حیله‏ گران از صحنه خارج شوند و پرچم عدالت و رحمت حق تعالی بر بسیط زمین افراشته گردد و تنها قانون عدل اسلامی بر بشریت حاکم شود و کاخهای ستم و کنگره‏ های بیداد فرو ریزد و آنچه غایت بعثت انبیا ـ‏ علیهم صلوات‏ اللّه‏ ـ و حامیان اولیا ـ علیهم السّلام ـ بوده، تحقق یابد و برکات حق تعالی بر زمین نازل شود و قلمهای ننگین و زبانهای نفاق‏ افکن شکسته و بریده شود و سلطان حق تعالی بر عالم پرتوافکن گردد و شیاطین و شیطان‏صفتان به انزوا گرایند.

صحیفه امام؛ ج 14، ص 472 

. انتهای پیام /*