کتاب "امانتداری در نظام جمهوری اسلامی ایران از منظر امام خمینی (س)".از جمله آثاری است که به کوشش حجت الاسلام و المسلمین یوسف ذوالفقاری آهنگ، توسط موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) به زیور طبع آراسته شده است.

مطالب ابتدای کتاب، که بخش کوچکی از مطالب این کتاب را تشکیل می دهد، برگرفته از کتاب اربعین یا شرح چهل حدیث امام خمینی (س) می باشد. بقیه مطالب کتاب، برگرفته از صحیفه امام (س) می باشد. در دیدگاه بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، اصل اسلام و به تبع آن نظام جمهوری اسلامی ایران امانتی است که هرگونه قصور و تخطی از مراقبت و محافظت از آن موجب صدمات جبران ناپذیری خواهد بود، که اثرات سوء آن تا قرن ها خودش را نشان می دهد.

در ادامه با استفاده از بررسی های به عمل آمده از مطالب بالا، بیداری اسلامی و تحول معنوی نیز به عنوان امانت الهی و معنوی در منظر امام خمینی (س) شناخته شده که آن حضرت همواره به مراقبت و حفاظت از این دستاورد الهی به عنوان امانت الهی تاکید داشتند.

پس از آن با تبیین دیدگاه و رویکرد عملی حضرت امام خمینی (س) که در آرمان های بلند ملکوتی خود، فلسفه تاسیس و ثبوت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را عمل به احکام اسلام و قرآن کریم در جمیع شئونات فردی و اجتماعی جامعه می دانستند، به الهی بودن انقلاب و نیز اتحاد امت به عنوان دو رکن اصلی در حدوث و ثبوت انقلاب اسلامی تا تشکیل نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران اشاره نموده، و طی آن بر ضرورت حفظ انگیزه الهی بودن انقلاب اسلامی و حفظ وحدت و یکپارچگی و همبستگی مسئولین و آحاد امت اسلامی به منظور حفظ دین و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان وظیفه ای تخطی ناپذیر که در راس جمیع واجبات قرار دارد، تاکید مضاف داشتند.

در راستای این امر، عملگرایی بر محور تعالیم وحیانی و نیز مردمی بودن را برای حفظ حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی به عنوان امانت الهی و معنوی، امری اجتناب ناپذیر برشمرده و بر این اساس هر نوع کم کاری در دستگاه های دولتی را از مصادیق بارز خیانت در امانت و در نتیجه خیانت به اسلام و مسلمین پنداشتند.

در بخش های بعدی این اثر، ضمن تفکیک موضوعی حافظان امانت در دیدگاه امام خمینی (س) ابتدا به تبیین جایگاه خطیر قوه قضائیه به عنوان حافظ آبرو و حیثیت آحاد مردم و پاسداری و مراقبت از جان، مال و نوامیس آنان، و نیز دفاع از حقوق آحاد ملت که امروز از آن به حقوق شهروندی یاد می شود، به ویژه دفاع از مظلومین، به عنوان مصادیق امانت های ارزشمند و اجتناب ناپذیر که موجب مراقبت از حیثیت اسلام و جمهوری اسلامی می گردد، به عنوان وظیفه سنگین نزد دستگاه قضائی، پرداخته شده است.

سپس به جایگاه خطیر اصحاب علم و فرهنگ به عنوان صاحبان امانت های معنوی که جوانان و نوجوانان از مصادیق این امانت ها محسوب می گردند، پرداخته شده، که در دیدگاه امام خمینی (س) اصلاح کشور در پرتو اصلاح فرهنگ قابل وصول بوده و سلامت فرهنگی کشور در نسل های آینده تنها با تربیت صحیح جوانان و نوجوانان به عنوان امانت هایی که به دست اصحاب علم و فرهنگ، یعنی آموزش و پرورش و دانشگاه و... سپرده می شوند، تضمین می گردد.

پس از آن، به تبیین جایگاه قوه مقننه و نمایندگان منتخب مردم، اعم از مقام عالی قوه مجریه و مجلس شورای اسلامی و نیز به نقش موثر و ویژه نیروهای مسلح اعم از ارتش جمهوری اسلامی، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی انتظامی و نیز به نقش عوامل بهداشت و درمان به عنوان حافظان امانت در حفظ و حراست از کشور و نظام مقدس جمهوری اسلامی و حفظ امنیت اجتماعی و فردی آحاد امت اسلامی و هم وطنان و نیز احساس مسئولیت در مراقبت از سلامت فردی و جسمانی آنان به عنوان امانت های الهی پرداخته شد.

تاکید می کنم از آن جایی که با بررسی و تدقیق در مطالعه گسترده صحیفه امام (س) مصادیق بالا در عرصه های امانت داری حسب مورد، تفکیک شده است و در هر مورد به صورت مجزا به تبیین رسالت امانت داری امانت داران آن عرصه پرداخته شده، این اثر می تواند نقش بسیار سازنده ای را در اصلاح نظام اداری کشور ایفا نموده و نزد دست اندرکاران از جمیع قوای سه گانه و نیروهای مسلح نظامی و انتظامی در جمیع عرصه ها به صورت راهبردی قابل استفاده تشخیص داده شود.

. انتهای پیام /*