قیام 15 خرداد اسطوره قدرت ستمشاهی را در هم شکست و افسانه ‏ها و افسونها را باطل کرد. شهادت جوانان رشید و زنان و مردان در آن روز سدّ عظیم قدرت شیطانی را از بنیان سست نمود. خون سلحشوران کوخ نشین، کاخهای ستم را در هم کوبید. ملت عظیم‏ الشأن ایران با قیام و نثار خون فرزندان عزیز خویش، راه قیام را برای نسلهای آینده گشود و ناشدنیها را شدنی کرد.

صحیفه امام؛ ج 19، ص 267

. انتهای پیام /*