من از سالهای طولانی راجع به اسرائیل و راجع به جنایات او همیشه در خطبه‏ ها، در نوشته‏ ها، گوشزد کرده‏ ام به مسلمین که این یک غده سرطانی است در یک گوشه ممالک اسلامی، و اینطور نیست که اکتفا بکند به همان «قدس» و اینها، اینها بنایشان بر این است که پیش بروند؛ یعنی اینها تابع سیاست امریکا هستند. امریکا هم آمالش فقط یکجا نیست، چنانچه همه ابرقدرتها می ‏خواهند همه ممالک را تحت سیطره قرار بدهند، اگر بتوانند...

صحیفه امام، ج‏12، ص: 318

. انتهای پیام /*