پژوهشکده امام خمینی با همکاری معاونت پژوهشی موسسه، سلسله نشست های انقلاب اسلامی و تمدن سازی از نظریه تا عمل را برگزار می کند؛ به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، سلسله نشست های تخصصی پیرامون انقلاب اسلامی با هدف تبیین، تشریح مسائل و دستاوردهای انقلاب اسلامی با همکاری معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) و پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می شود. بر اساس این گزارش، این سلسله نشست ها با حضور اندیشمندان، صاحب نظران و شخصیت های سیاسی و علمی در راستای ارائه و پاسخگویی علمی به جنبه های مختلف موضوعات مختلف در نشست انجام می گیرد. نخستین نشست از سلسله نشست های تخصصی با موضوع «انقلاب اسلامی و تمدن سازی، از نظریه تا عمل» با حضور دکتر برزگر، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در تاریخ پنجم اردیبهشت ماه جاری(فردا) از ساعت 11/30 تا 13 در پژوهشکده امام خمینی(ره) و انقلاب اسلامی برگزار می گردد.

. انتهای پیام /*