امام خمینی(س) با رهنمودهای خود چهره شیطان بزرگ دنیا را نمایان ساختند و در هر نقطه ای از جهان شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، اسلام زنده باد و آزادی قدس، طنین افکن شد و مردم برای حفظ منافع سیاسی و اقتصادی خود به پا خاستند و با شکل گیری جنبشهای احیای نظام اسلامی، سلطه گران تضعیف شدند.

در کشورهای لبنان، مصر، عراق، سودان، افغانستان، چچن، بوسنی، بحرین، اردن، کشمیر، فلسطین و دیگر کشورهای اسلامی، مسلمانان برای دستیابی به منافع خود، تلاش گسترده ای را آغاز کردند و مردم احساس مسئولیت کرده و در مقابل هر گونه انحراف و خودرأیی ایستادند.

 استکبار جهانی گمان می کرد با فریب مردم مسلمان و ایجاد تفرقه، جدایی و اختلاف در بین گروه ها و فرقه های مذهبی، شور و شوق و اشتیاق اسلامی آنها را از بین خواهد برد و بی دینی را در بین مردم رواج خواهد داد و سرمایه های آنها را چپاول خواهد کرد. لیکن اندیشه ظلم ستیزی حضرت امام(س) که برخاسته از تفکر دینی و باور ناب مذهبی ایشان بود، موجب شد که این تفکر با غیرت دینی امت اسلامی گره خورده و روحیه مبارزه با ظلم در آنها تقویت شود و زمینه خیزش و جنبشهای رهایی بخش و ضد استعماری را بیش از بیش فراهم  سازد و با ایمان و همبستگی جامعه ای متحد و اسلامی تشکیل شود.

امام خمینی (س) بارها درباره توطئه‏ های گوناگون امریکا علیه ملت ایران سخن گفتند. آمریکا را شیطان بزرگ نامیدند که در اینجا به فرازهایی از این رهنمودها اشاره می شود: 

‏مهمترین و دردآورترین مساله ای که ملتهای اسلامی و غیر اسلامی‏‎ ‎‏کشورهای تحت سلطه با آن مواجه است موضوع امریکاست. دولت‏‎ ‎‏امریکا به عنوان قدرتمندترین کشورهای جهان برای بیشتر بلعیدن‏‎ ‎‏ذخایر مادی کشورهای تحت سلطه، از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.‏

‏     امریکا دشمن شمارۀ یک مردم محروم و مستضعف جهان است.‏‎ ‎‏امریکا برای سیطرۀ سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و نظامی خویش بر‏‎ ‎‏جهان زیر سلطه، از هیچ جنایتی خودداری نمی نماید. امریکا مردم‏‎ ‎‏مظلوم جهان را با تبلیغات وسیعش که به وسیلۀ صهیونیسم بین الملل‏‎ ‎‏سازماندهی می گردد، استثمار می نماید. امریکا با ایادی مرموز و‏‎ ‎‏خیانتکارش، چنان خون مردم بی پناه را می مکد که گویی در جهان‏‎ ‎‏هیچ کس جز او و اقمارش حق حیات ندارند.‏

صحیفه امام، ج‏13، ص: 212

در نظرم است که در یک روایتی است که رسول خدا که مبعوث شد، آن شیطان بزرگ فریاد کرد و شیطانها را دور خودش جمع کرد و اینکه مشکل شد کار بر ما. در این انقلاب، شیطان بزرگ که امریکاست، شیاطین را با فریاد دور خودش دارد جمع می‏ کند. و چه بچه شیطان هایی که در ایران هستند و چه شیطانهایی که در خارج هستند، جمع کرده است و هیاهو به راه انداخته است.
... اکثراً یادتان است؛ یعنی اواخرش را که همه یادتان است. از اولش هم بسیاریتان یادتان است که اینها چه کردند، و چه جنایاتی در این مملکت کردند با چه اسماء فریبنده. مع الأسف از این تبلیغات همه جانبه ‏ای که اینها کردند بعضی از افراد باورشان آمده است، و بعضیها هم که شریک جرم ‏اند با آنها و حالا هم مشغول فعالیت هستند. اینها همان شیاطینی هستند که حالا به فریاد امریکا، مشغول انجام عمل هستند، مشغول شیطنت هستند. و باید ملت ما با هوشیاری، با بیداری این توطئه‏ ها را خنثی کند.

 این هیاهویی که این شیطان بزرگ فریاد می ‏زند و شیاطین را دور خودش جمع می ‏کند، این برای این است که دستش کوتاه شده است. دستش از ذخایر ما؛ از منافعی که در اینجا داشت کوتاه شده است. و ترس این را دارد که دیگر تا آخر این کوتاهی باشد، از این جهت توطئه می‏ کند.

امروز روزی نیست که ما بنشینیم و نگاه کنیم. امروز، حال از آن وقتی که محمد رضا بود یک قدری عمیق تر است، بدتر است. آن وقت معلوم بود که این خائن ایستاده در مقابل ملت، ملت هم می‏ شناخت او را و مقابل ایستاده بود. امروز خیانتهای زیرزمینی است. یک توطئه ‏های زیرزمینی است. نمی‏ شود بنشینید و آنها توطئه‏ شان را بکنند. یک وقت ما بفهمیم که از بین رفت یک مملکتی، و با حرفهای نامربوطِ دمکراسی و امثال ذلک ما را اغفال کنند.

برگرفته از صحیفه امام، ج‏10، ص: 489-497

من امیدوارم که خدای تبارک و تعالی، به همۀ ما و به همۀ مظلومین عالَم‏‎ ‎‏و به همۀ مستضعفان جهان پیروزی عنایت کند، تا همه از زیر بار این‏‎ ‎‏ابرقدرتها خارج بشوند، و مساله ای است که باید بشود. مساله اینطور‏‎ ‎‏شده است که دیگر مستضعفین در مقابل مستکبرین قیام کرده اند، بیدار‏‎ ‎‏شده اند. بیداری اول قدم است، اول قدم یقظه است. در سیر عرفانی هم‏‎ ‎‏یقظه اول قدم است. در این سیر، این هم سیر الهی و عرفانی است،‏‎ ‎‏بیداری اول قدم است و کشورهای اسلامی، ملتهای مسلم، ملتهای‏‎ ‎‏مستضعف در سرتاسر جهان، اینها بیدار شده اند.

صحیفه امام، ج‏12، ص: 382

. انتهای پیام /*