فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی متنوع منتشر شد. فصلنامه حضور شماره 103 از سوی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» با مطالب، مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبیِ متنوع ویژه زمستان 96 منتشر شد. مقاله نخست این فصلنامه به موضوع بنیانهای اخلاقی اندیشه سیاسی امام خمینی به قلم دکتر بهروز رشیدی و عیسی تاج الدینی است؛  نگاهی گذرا به شخصیت اجتماعی امام خمینی به قلم محمد ضیاء برهانی عنوان مقاله بعدی است؛  خروج شاه از کشور به قلم مرضیه بیگی زاده؛ اهداف تربیت اخلاقی از منظر امام خمینی و ملا مهدی نراقی به قلم دکتر علی همت بناری، مهدی یاوری و همچنین مقاله تربیت سیاسی در اندیشه امام خمینی نوشته اکبر سعیدی نژاد  عنوان مقالات بعدی  این شماره است. بخش بعدی فصلنامه،گفتگویی است که با چهارتن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی گرفته است. بخش  ادب و هنر و گزارش و اخبار، دیگر قسمت های این فصلنامه را تشکیل می دهند.لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.این فصلنامه مجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.. انتهای پیام /*