قدس، قبله نخستین مسلمانان جهان، سرزمین اصلی و موطن هزاران آواره مسلمان فلسطینی است که استکبار جهانی توسط صهیونیسم جنایتکار، از سال 1948 آن سرزمین را از دست ساکنانش خارج ساخت و تحت سلطه نیروهای اشغالگر قدس قرار داد. این توطئه از همان اولین سالهای اجرا، با مقاومت مردم مسلمان فلسطین و اعتراض مسلمانان و انسان‌های آزاده و بیدار دل جهان مواجه شد و به شکل مبارزات پیگیر و سیاسی ـ نظامی، چهره خود را نشان داد.

ملت مسلمان ایران نیز پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی مسأله آزاد‌سازی فلسطین از چنگال غاصبان قدس را سرلوحه آرمان ‌هایش قرار داده و همه ساله روز قدس را به روز فریاد کشیدن بر سر ستمکاران تاریخ تبدیل کرده است. پس از پیروزی انقلاب، امام خمینی(س) در اولین فرصت روزی را برای به نمایش گذاردن حساسیت جهانی نسبت به سرنوشت قدس و نجات آن از چنگال صهیونیست‌های جنایتکار، به عنوان «روز قدس» تعیین و پیامی به همین مناسبت صادر نمودند.

امام در این پیام چنین فرمودند: «من در طی سالیان دراز، خطر اسرائیل غاصب را گوشزد مسلمین نمودم، که اکنون این روزها به حملات وحشیانه خود به برادران و خواهران فلسطینی شدت بخشیده است، و بویژه در جنوب لبنان به قصد نابودی مبارزان فلسطینی، پیاپی خانه و کاشانه ایشان را بمباران می‏کند. من از عموم مسلمانان جهان و دولتهای اسلامی می‏خواهم که برای کوتاه کردن دست این غاصب و پشتیبانان آن به هم بپیوندند. و جمیع مسلمانان جهان را دعوت می‏کنم آخرین جمعه ماه مبارک رمضان را که از ایام قدر است، و می‏ تواند تعیین ‏کننده سرنوشت مردم فلسطین نیز باشد، به عنوان «روز قدس» انتخاب، و طی مراسمی همبستگی بین المللی مسلمانان را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان اعلام نمایند.» (صحیفه امام، ج‏9، ص: 267)

بدین سان پیام امام راحل، نور امید به دل مظلومان فلسطینی تاباند و میلیون‌ ها انسان آواره و مبارز را برای مقابله عملی با توطئه‌های رژیم اشغالگر قدس و آمریکای جهانخوار مصمم‌تر و استوارتر کرد. پیام امام خمینی(س) نقطه عطفی در مبارزات ملت فلسطین شد و به تاریخچه طولانی این مبارزه، اصالت بخشید. 

دور اندیشی امام خمینی(س) در آن دوران حساس موجب شد که نه تنها ریشه درخت مقاومت در برابر صهیونیست ها و حامیان غربی شان خشک نشود، بلکه محمل جدیدی برای اتحاد مسلمانان جهان با محوریت آزادسازی قدس ایجاد شود.

امام خمینی(س) با طرح روز قدس به طور عملی نشان داد که مشکلات مسلمانان مانند دانه های زنجیر به هم پیوسته اند و آنان نباید اجازه دهند که دشمنان امت اسلامی با اتکا بر تفاوت های مذهبی و نژادی در جهان اسلام تفرقه اندازی کنند و توطئه های سوء خود را پیش ببرند.

«دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همه حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً در این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسلامی و لبنان- یعنی، حزب اللَّه- و مسلمانان انقلابی سرزمین غصب شده و لبنان با نثار خون و جان خود فریاد «یا للمسلمین» سر می‏دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی، در مقابل اسرائیل و متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفاکیها و ددمنشیها مقاومت و پایمردی کنیم و به یاری آنان بشتابیم‏ » (صحیفه امام، ج‏20، ص: 486)

در منظومه گفتمانی امام خمینی (س)، روز قدس، تنها روزی نمادین نیست بلکه اگر مسلمین در آن به وظیفه خود عمل کنند، امید می ‌رود نابودی غده سرطانی صهیونیسم و رهایی قدس شریف محقق گردد.(ر.ک. صحیفه امام؛ ج 16، ص 228)

در نگاه امام روز قدس روزی است که مسلمین از خواب غفلتی که استعمار و استکبار برای آنان رقم ‌زده است بیدار شده و زمینه ‌سازی برای رهایی قدس شریف اتفاق می ‌افتد. شعارهای این روز نیز جنبه تشریفاتی ندارد، بلکه در صورت وحدت همه مسلمین برکات آن مشاهده خواهد شد. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 12، ص 283)

امام در روز قدس به مسلمانان و مستضعفان آزاده جهان راه واقعی رهایی قدس را یادآوری می‌ کند. (ر.ک. صحیفه امام؛ ج 15، ص 73) و الگوگیری ملت‌ ها از ایران اسلامی و بیداری اسلامی مقدمه آن است. (همانجا)

در اندیشه امام (س) این روز تنها به مسئله آرمان فلسطین ختم نمی‌گردد، بلکه روز فریاد کردن آرمان ‌های اصیل انقلاب اسلامی در مقابل زورگویان و مستضعفان است. به تعبیر ایشان روز قدس، یک روز جهانی است، روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد، روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است، روز مقابله ملت‌هایی است که در زیر فشار ظلم آمریکا و غیر آمریکا بودند در مقابل ابرقدرت ‌ها و باید تمام مستضعفین از چنگال مستکبرین رهایی یابند.( ر.ک. صحیفه امام؛ ج 8، ص 233)

در ماه رمضان که ماه رهایی انسان از یوق بندگی نفس و شیاطین جن و انس است، آزادی انسان از سلطه مستکبران نیز از برکات این ماه و آخرین جمعه آن است

« در شب قدر مسلمانان با شب‌زنده‌داری و مناجات خود از قید بندگی غیر خدای تعالی که شیاطین جن و انس ‌اند رها شده و به عبودیت خداوند درمی‌ آیند و در روز قدس که آخرین روزهای «شهر الله اعظم» است، سزاوار است که همه مسلمانان جهان از قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرت ‌ها رهاشده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشته طمع آنان را بگسلانند.» (صحیفه امام؛ ج 15، ص 73)

روز قدس، روز حیات اسلام و فریاد برای تشکیل حکومت اسلامی است:

«روز قدس، فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است، روز حکومت اسلامی است، روزی است که باید جمهوری اسلامی در سراسر کشورها، بیرق آن برافراشته شود، روزی است که باید به ابرقدرت‌ ها فهماند که دیگر آن‌ها نمی‌ توانند در ممالک اسلامی پیشروی کنند. من روز قدس را روز اسلام و روز رسول اکرم (ص) می‌ دانم و روزی است که باید ما، تمام قوای خودمان را مجهز کنیم و مسلمین را از آن انزوایی که آن‌ها را کشانده بودند، خارج شوند و با تمام قدرت و قوت در مقابل اجانب بایستند و ما در مقابل اجانب، با تمام قوا ایستاده‌ ایم.» (صحیفه امام؛ ج 15، ص 73) 

امام (س) می فرماید:

« اگر در روز قدس تمام کشورهای اسلامی، ملتها همه برخیزند و فریاد بزنند، نه برای قدس تنها، برای همه ممالک اسلامی، پیروز خواهند شد. » (صحیفه امام، ج‏13، ص: 90)

. انتهای پیام /*