از منظر انسان الهی، تکوین و تشریع ناظر بر یکدیگرند. و خداوند متعال قوّۀ غضبیّه را در نهان انسان قرار داد تا بر اساس آن ارزش های انسانی خود را حفظ نماید.

حقیقت مزبور یعنی وجوب دفاع از مال، جان و اعتقادات حق که در آئین اسلام و مکتب اهل بیت علیهم السلام به زیبایی و به طور کامل بیان شده است. این حکم شرعی آموزه ای عقلانی و اعتدالی است که از افراط و تفریط دور است؛ یعنی با خشونت ورزی و تخریب و ویرانگری قدرت های توسعه طلب و افراد قدرت طلب، از یک سو؛ و از سوی دیگر با ظلم پذیری و تن دادن به هر نوع ذلتی، مرزبندی آشکاری دارد.

شریعت خاتم الانبیاء صلی الله علیه و آله و سلم به پیروان خود فرمان داده که در صورت تجاوز به مال، جان و دینشان به دفاع برخیزند و تن به ظلم و خفّت ندهند. این آموزۀ عزت آفرین نه تنها توسط پیامبر اسلام و سلم و ائمه هدی علیهم السلام بیان شده؛ که رهنمود عقل نیز می باشد. انسان سلیم النفس و صحیح العقل به هنگام تعدّی و تجاوز دیگران به مال، جان و آبرو و اعتقادات او، به دفاع برمی خیزد.  البته دفاع عقلانی که آموزۀ قرآن و عترت است با «ترور» و آدمکشی متفاوت می باشد. «ترور» و «تروریسم» پدیدۀ زشتی است که همواره حیات انسان را تهدید کرده و امنیت او را نشانه رفته است.

  امام خمینی (س) در عین  ‎ حالی که بر دفاع مشروع تأکید می ورزند، مرز آن را با ترور و آدم کشی مشخص و برجسته کرده است.  از منظر ایشان اسلام با ترور و تروریست ناسازگار است و آن را مردود می داند. به همین دلیل مسلمان حقیقی نمی تواند مصداق تروریست قرار بگیرد؛ زیرا اسلام با اعمال ددمنشانه و ارتکاب اعمال جنایتکارانه تروریستی مخالف است. آن که با نام اسلام مرتکب اعمال جنایتکارانه می شود ربطی به دین ندارد و مرتکب عمل جنایتکارانه، نمی تواند مصداق یک مسلم معتقد به اصول دیانت اسلام باشد. پس آن که به نام دین، تروریست باشد و مبارزه اش مصداق پیکار مشروع نباشد، باید در دیانتش شک کرد. حضرت امام صریح و قاطع فرموده است:

ملت ما مسلم است، و مسلم تروریست نیست. (صحیفه امام؛ ج 11، ص 77)

ولی باید دانست، مبارزات رهایی بخش ملت های تحت ستم که برای آزادی، تحقق آرمان های الهی، ارزش های ملی و انسانیِ مطابق با فطرت سالم انسانی و برای دفاع از دین و سرزمین های خویش در برابر تجاوز، اشغال و ستمگری های ستمگران به پا می خیزند، خارج از مفهوم ترور و تروریسم است و ماهیتی غیر از ماهیت ترور و اختناق دارد.  امام (س) می فرمایند:

  جهانخواران که با نام های پر زرق و برق و شعارهای طرفداری از حقوق بشر و صلح دوستی و آرامش جهان و طرفداری از توده های کارگر و کشاورز، به جان جهانیان مظلوم افتاده و فساد و ترور و قتل و غارت را در صحنۀ گیتی روزافزون می کنند و از بیداری مظلومان و ستمدیدگان جهان در طول تاریخ خطر را از نزدیک می بینند، به فکر اغفال آنان افتاده اند. و رفت و آمدها برای برچیدن سلاح های مخرب که جهان را تهدید می کند، جز شعاری بیش نتواند بود.... باید مظلومان جهان بیدار و هوشیار باشند و از این توطئه ها و حیله ها گول نخورند؛ و به فعالیت خود در راه رسیدن به آزادی و خروج از قید و بندهای استعماری و استثماری ادامه دهند. و بدانند که اینان با شعار طرفداری از حقوق بشر بزرگترین پایمال کنندگان حقوق انسانها هستند و در رسیدن به اهداف ظالمانه خود هیچ گاه غفلت نمی کنند و از هیچ جنایتی دریغ ندارند. (صحیفه امام؛ ج 19، ص 147)

    در زمانه ای که دشمنان انسانیت و امنیت در شکل های مختلف دست به آدمکشی زده و می زنند و در همان حال اسلام ناب را متهم به ترور می کنند و دفاع مشروع و مظلومانه مسلمانان را ترور جلوه می دهند؛ در راستای تبیین آموزه های اسلام و فقه غنی شیعه و نظرات روشنگرانه فقیه احیاگر شیعه امام خمینی (س)، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) در این موضوع همایشی را برگزار کرده و تعدادی از مقالات ارائه شده در این همایش را با عنوان "دفاع مشروع" چاپ نموده است.

. انتهای پیام /*