از سوی دفتر نمایندگی موسسه در استان اصفهان ازشاعران پیشکسوت استان اصفهان در بزرگداشت صائب تبریزی تجلیل بعمل آمد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، در ششمین نشست بزرگداشت صائب تبریزی که با حضور شهردار اصفهان، مدیر کل فرهنگ وارشاد اسلامی ، مدیر موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان، معاونت فرهنگی شهرداری تبریز و جمعی از مدیران شهری، اساتید دانشگاه، شعرا و اهل قلم و علاقمندان به شعر و ادب پارسی در جوار آرامگاه صائب واقع در خیابان صائب اصفهان برگزار شد، ازشاعران پیشکسوت استان اصفهان تقدیر بعمل آمددر این نشست، بنا بر این گزارش، از سوی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره) اصفهان از شش شاعر پیشکسوت استان اصفهان آقایان محمدعلی صائب اصفهانی، محمود عندلیب، آیت دشت چی، محمد آتشی، حسین سروراصفهانی، مصطفی هادوی از شهر اصفهان که در راستای ترویج اندیشه  وگفتمان امام خمینی (ره) فعالیت ادبی داشتند، تجلیل به عمل آمد.

. انتهای پیام /*