یک دیواری دور ایران بکشند و ما را‏‎ ‎‏در همین ایران حبس بکنند، ما این را ترجیح می دهیم به اینکه درها باز باشد و چپاولگرها‏‎ ‎‏بریزند به مملکت ما. ما می خواهیم چه بکنیم که به این تمدنی که از توحش بدتر است...

صحیفه امام ج 12، صفحه 378

. انتهای پیام /*