کتاب «تاریخ معاصر ایران از دیدگاه امام خمینی (س)» دفتر بیستم از آثار موضوعی تبیانها است که توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س) استخراج و تنظیم شده و توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج به چاپ رسیده است. در این اثر، دیدگاههای امام خمینی در مورد رویدادهای تاریخ معاصر ایران از قاجار تا انقلاب اسلامی در چهار بخش و چندین فصل بدین شرح گردآوری شده است:

بخش یکم: قاجاریه تا انقلاب شامل؛ استعمار در ایران، ماهیت حکومت قاجار، قیام علیه استعمار و استبداد و نهضت مشروطیت. بخش دوم: دوره رضاخان شامل؛ روی کار آمدن رضاخان، ویژگی های حکومت رضاخان، سیاست مذهبی رضاخان، سیاست فرهنگی رضاخان و ... بخش سوم: شامل؛ حوادث مهم و جنبه هایی از دوران حکومت محمدرضا شاه. 

فصل یازدهم از بخش 3 این کتاب به لایحه کاپیتولاسیون و عواقب آن می پردازد. امام خمینی (س) در پاسخ به سوال؛ ‏[‏‏آیا دلایل تبعید خودتان را می توانید تشریح کنید؟‏‏]‏ می فرماید:

پانزده سال قبل که شاه قصد داشت، به دستور امریکا، لایحۀ‏‎ ‎‏مصونیت مستشاران امریکایی را به تصویب مجلسیْن برساند، من این‏‎ ‎‏خیانت شاه را نسبت به ملت ایران در طی یک سخنرانی و صدور یک‏‎ ‎‏اعلامیه، محکوم نمودم و ملت ایران را از این سیاست استعماری‏‎ ‎‏امریکا مطلع ساختم، که پس از چند روز مرا از ایران، پس از آنکه‏‎ ‎‏شبانه به منزلم در قم حمله کردند، دستگیر و سپس به ترکیه تبعید‏‎ ‎‏نمودند. و در آنجا هم دولت ترکیه تحت فشار افکار عمومی از دولت‏‎ ‎‏ایران خواست که محل تبعید مرا کشوری غیر از ترکیه قرار دهد، که‏‎ ‎‏سرانجام به عراق تبعید شدم. و در آنجا پس از حدود پانزده سال،‏‎ دولت عراق تحت فشار شاه، مخالفت خود را با فعالیتهای اسلامی من‏‎ ‎‏علیه رژیم سلطنتی و شاهنشاهی ابراز کرد. و از این جهت تصمیم‏‎ ‎‏گرفتم که به کویت که یک کشور اسلامی است بروم تا در آنجا، در‏‎ ‎‏مورد محل اقامتم، تصمیم بگیرم، و با داشتن ویزای آن کشور، دولت‏‎ ‎‏کویت از ورود من به آن کشور جلوگیری نمود و به ناچار به فرانسه‏‎ ‎‏آمدم و اقامت من در اینجا نیز موقتی است. (صحیفه امام؛ ج5، ص172)

. انتهای پیام /*