تروریستها نمی توانند شخصیت انسانی مردان اسلام را ترور کنند. آنان بدانند که به‌‎ ‌‏خواست خدای توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه علیه فساد و استبداد و‌‎ ‌‏استعمار مصممتر می شوند

. انتهای پیام /*