کتاب «نهضت امام خمینی(س) و دولت اسدالله عًلَم» توسط معاونت پژوهشی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی به چاپ رسید.

به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، این کتاب 379 صفحه ای که خاطرات دوران بیست ماه نخست وزیری اسدالله علم را در بر دارد، در چهار فصل به قلم فرزاد سلیمانی منتشر شده و مؤسسه چاپ و نشر عروج در شمارگان 500 نسخه آن را منتشر کرده است.

در مقدمه ای که فرزاد سلیمانی بر این کتاب نوشته آمده است: «مهمترین وقایع زمان نخست وزیری علم حمله به مدرسه فیضیه، دستگیری، زندان، تبعید، سربازگیری طلاب و به ویژه قیام 15 خرداد بود که گذشته از چگونگی حادثه، علل و عوامل آن، بی شک نقش علم در آنها مؤثر بود.  علم تا پایان عمر به عنوان مشیر و مشار شاه و عالی ترین مشاور به شاه خدمت کرد و سرانجام در 14 مرداد 1356 طی نامه ای که با غلام خانه زاد پایان یافته بر اثر بیماری استعفا داد و 25 فروردین 1357 در بیمارستانی در نیویورک درگذشت.»

در فصل اول این کتاب که به «زندگینامه اجتماعی و سیاسی خاندان اسدالله علم» پرداخته آمده است: «اسفندیار بزرگمهر علم را تربیت شده مکتب انگلیسی ها ذکر کرده که نسل اندر نسل با آنها خصوصیت و ارتباط نزدیک و صمیمی داشته اند. دوران اقتدار مطلقه ابراهیم علم (پدر اسدالله علم) بر شرق ایران تا صعود رضا خان به قدرت تداوم داشت. در این سال قشون غیر رسمی انگلیس در قاین که تحت فرمان خانواده علم بوده با همکاری شوکت الملک در اختیار رضا خان قرار گرفت.»

فصل دوم و سوم این کتاب وقایع بین سال های 1320 تا 1342 را در بر می گیرد  که ورود علم به دربار پهلوی دوم، کودتای 28 مرداد و وزیر کشور شدن اسدالله علم از جمله این وقایع است.

فصل چهارم که بخش اصلی این کتاب را شامل می شود به بیست ماه نخست وزیری علم از تیر ماه سال 41 تا اسفند ماه سال 42 پرداخته است. جالب است که در این بیست ماه سه مرتبه کابینه عوض شده است که خود نشان از چالش های جدی در آن دوران دارد. در این فصل کتاب مواضع مراجع عظام از جمله آیت الله العظمی بروجردی و امام خمینی(س) در دوران پهلوی ذکر شده است.

. انتهای پیام /*