تفاهم نامه همکاری میان موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(س) اصفهان و کارگروه توسعه گردشگری پایدار به امضاء رسید. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم ونشر اثار امام خمینی (ره)، تفاهم نامه همکاری موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) اصفهان با کارگروه توسعه گردشگری پایدار در استانهای مرکزی ایران در راستای تقویت و توسعه همکاری در حوزه گردشگری داخلی وخارجی اماکن منتسب به امام خمینی (س) امضاء شد. بر اساس این گزارش، از جمله مفاد این تفاهم نامه تشکیل و توسعه گروه های گردشگری با محوریت  اماکن منتسب به حضرت امام (س)، جمع آوری و تدوین خاطرات گردشگران از اماکن منتسب در قالب کتب حقیقی و دیجیتال و برگزاری نمایشگاه های مصور است .این تفاهم نامه به امضاء مدیر کل  میراث فرهنگی  صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان و مدیر موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (س) در اصفهان رسید.

. انتهای پیام /*