آن چه در پیش رو دارید، گزارشی است از یکی از مخبران ساواک که شانزده روز قبل از فرار شاه از کشور و ۳۲ روز قبل از ورود امام خمینی به ایران (دهم دی ماه ۱۳۵۷) تنظیم شده است. این سند، به عنوان آیینه ی تمام نمای عشق یک ملت به امام شان، احتیاج به هیچ شرح و توضیحی ندارد. در سال روز بازگشت آن امامِ مجاهدان به سرزمین عاشقان و دلباختگانش، با مرور این سند تاریخی، یاد آن پیر و مراد را گرامی می داریم:


متن سند


تیمسار ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور
اداره دوم-۳۲د
۱۰ / ۱۰ / ۱۳۵۷


موضوع: قشریون
خبر واصله حاکیست:


در ساعت ۱۸۳۰ مورخه ۲۲ / ۹ / ۱۳۵۷ دو دستگاه خودرو شخصی که یکی از آنان پژو به شماره ۳۵۳۲۸ تهران ل بود در خیابان  آیزنهاور با یکدیگر تصادف نمودند که به خودرو دیگر مبلغ ۶۰ هزار ریال خسارت وارد گردید و افسر راهنمائی ضمن کشیدن کروکی تصادف اظهار نمود من کروکی را کشیدم ولی شما باید پولش را از خمینی بگیرید هر دو راننده ناراحت شدند و راننده پژو مزبور چکی به مبلغ ۷۰ هزار ریال نوشت و اظهار داشت (فدای یک ریش خمینی، و بلافاصله راننده خودرو بعدی چک را گرفته و ضمن سوزانیدن آن در جلو جمعیت اظهار نمود فدای خمینی).
ارزیابی خبر: قابل تحقیق و بررسی است.
طبقه بندی: خیلی محرمانه


منبع: مشرق

. انتهای پیام /*