پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی شانزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام را منتشر کرد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی (ره)، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی شانزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام را منتشر کرد.  در  شانزدهمین شماره فصلنامه اندیشه سیاسی در اسلام مقالات ذیل منتشر شده است:  تداوم انقلاب اسلامی در پرتو فقه سیاسی اخلاق نگر با رویکردی بر آراء امام خمینی(ره)(محمد رضا فارسیان- علی پور منوچهری؛ انقلاب اسلامی و اخلاق اجتماعی دراندیشه  امام خمینی(ره) از نظریه تا عمل( محمد احسانی)؛ نگرش سلسله مراتبی به ارزش های سیاسی  انقلاب اسلامی در بین دو نسل والدین و فرزندان (امیرعظیمی دولت آبادی- احسان عسگری)؛ ظرفیت شناسی حاکمیت فقیه در اندیشه سیاسی اهل سنت(مهدی روحی- غلامرضا بهروزی لک)؛ نسبت سنجی رهبری و واقعیت سیاسی در نظام معرفتی اندیشه امام خمینی(ره)(سید عبدالوهاب نازاریان- مهدی شاهین- محمد علی نظری)؛ حق تعیین سرنوشت از دیدگاه امام خمینی(ره) با مقایسه تطبیقی در اسناد بین المللی(عبدالرضا اصغری- مجید هاشمی).

این فصلنامه با اهدافی چون آسیب‌شناسی اندیشه اسلام سیاسی، فرا تحلیل مطالعات اندیشه سیاسی امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آینده‌پژوهی اندیشه اسلام سیاسی در جهان معاصر به مدیرمسئولی دکتر منصور انصاری، سردبیری دکتر یحیی فوزی و نیز با مدیریت دکتر محمد محمودی‌کیا، از سوی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی چاپ و منتشر می‌شود.

. انتهای پیام /*