بیست و دوم بهمن روز تجلی اراده خداوند بود. روزی که شام طولانی ستم به سر رسید، و سپیده آزادی و استقلال ایران سر بر زد. بامداد بیست و سوم بهمن خبر شکست آخرین فرمان پذیران آمریکا در ایران و پیروزی انقلاب اسلامی بر روی تلکس تمام خبرگزاری های جهان و در صدر اخبار جهانی بود.

مردی انقلاب را رهبری می کرد که نه پایگاه نظامی و سلاح هسته ای و سازمان های اطلاعاتی و احزاب مجرب در اختیار داشت، نه از پشتیبانی و تأیید قدرت های جهان برخوردار بود. سلاح او تنها ایمان بود. ایمان خود و مردمش. سلاحی که دشمنش آن را نمی شناخت. او فرماندهی بود که بر تن سپاهیان خود از شهادت زرهی پوشانید که هیچ حربه ای بر آن کارگر نیفتاد. این ادعا نیست. واقعیتی است که چشم جهان ناظر آن بوده است. از بامداد بیست و سوم بهمن 57 فراروی ایران افقی گشوده گشت که تشعشع آن چشم ها را خیره می ساخت و در عین حال دلها را به تپیدن می افکند: اندیشه از حوادث روزهای بزرگی که در پیش بود.

نخستین سخنرانی عمومی امام خمینی چهار روز پس از 22 بهمن ایراد شد و این در آغاز دورانی جدید از تاریخ انقلاب اسلامی است. در روز 22 بهمن تا 26 بهمن امام خمینی طی چندین پیام متوالی بر لزوم حفظ نظم، جلوگیری از کسانی که قصد آشوب و تفرقه افکنی دارند، رفتار انسانی و اسلامی با دستگیر شدگان و تحویل آنها به مراکز تعیین شده، تحویل سلاح ها به مساجد و کمیته های انقلاب، شکستن اعتصاب و به جریان انداختن دوباره کارها تأکید می کنند. به استثنای چند گروهک ضد انقلابی، این پیام ها از سوی مردم ایران با استقبال روبرو می شود. و بر این اساس است که حضرت امام سخنرانی خود را در 26 بهمن با این جمله آغاز می کند: «درود بر ملتی که در انقلابش چنان حفظ نظم کرد که چشم های دنیا را خیره کرد. در این انقلاب مذهبی شما، در این انقلاب اسلامی ـ انسانی شما بحمداللّه ضایعات بسیار کم بود.» (صحیفه امام؛ ج 6، ص 144)

امام خمینی در نخستین سخنرانی عمومی خود پس از پیروزی، درباره شکست رژیم و پیروزی انقلاب چنین فرمود: «حفظ ایمان شما را وادار کرده بود با ظلم مخالفت کنید. شیطان از این عمل شما دور بود. نظر خدای تبارک و تعالی با شما بود، نظر امام زمان ـ سلام اللّه علیه ـ با شما بود. من از شما ملت عظیم تشکر می کنم که در مواقعی که گرفتاری اسلام زیاد بود و در خطر واقع بود، از برای اسلام و مسلمین قیام کردید، نهضت کردید، زحمت کشیدید، خون دادید، جوان دادید، و شرّ ظلم را از سر خودتان کوتاه کردید، دستگاه ظلم 2500 ساله را منهدم کردید؛ قوای بزرگ عالَم، که طرفداری و پشتیبانی می کردند از این رژیم فاسد، عقب نشاندید؛ نتوانستند کاری بکنند.. و الآن قدم ثانی است که شما باید بردارید و آن قدمِ سازندگی است.» (کوثر؛ ج 3، ص 343 - 350، با تلخیص)

متن کامل سخنان حضرت امام را در ادامه می خوانید:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

درود بر ملتی که در انقلابش چنان حفظ نظم کرد که چشم های دنیا را خیره کرد. انقلاباتی که در دنیا واقع شده است به قدری شدید است و به قدری خونریزی در آن شده است که نمی توان نادیده گرفت. در این انقلاب مذهبی شما، در این انقلاب اسلامی- انسانی شما بحمد الله ضایعات بسیار کم بود؛ برای اینکه حفظ ایمان شما را وادار کرده بود با ظلم مخالفت کنید. شیطان از این عمل شما دور بود. نظر خدای تبارک و تعالی با شما بود، نظر امام زمان- سلام الله علیه- با شما بود. من از شما ملت عظیم تشکر می کنم که در مواقعی که گرفتاری اسلام زیاد بود و در خطر واقع بود، از برای اسلام و مسلمین قیام کردید، نهضت کردید، زحمت کشیدید، خون دادید، جوان دادید، و شرّ ظلم را از سر خودتان کوتاه کردید، دستگاه ظلم 2500 ساله را منهدم کردید؛ قوای بزرگ عالَم، که طرفداری و پشتیبانی م ی کردند از این رژیم فاسد، عقب نشاندید؛ نتوانستند کاری بکنند. تا اینجا که آمدید، جوانمردانه و شجاعانه، تمام قشرها در این مطلب سهیم بودند. و الآن قدم ثانی است که شما باید بردارید و آن قدمِ سازندگی است. قدمی است که در این قدم باید همه با هم شرکت نمایند و ایران خراب را آباد کنند. باید دست به دست هم بدهید.

الآن که قوای انتظامی ملحق شد به ملت اسلام و در پناه اسلام واقع شد، چه قوای ارتشی و چه شهربانی و چه ژاندارمری و چه سایر قوایی که ملحق شده به ملت و در پناه اسلام واقع شدند، احدی از مردم حق تعرض به آنها ندارد. تعرض به آنها تعرض به دولت اسلامی است؛ تعرض به دولت اسلامی تعرض به خداست. آنهایی که مشغول خراب کاری هستند و تعرض می کنند به مراکز عمومی، به سفارتخانه ها، به جاهای دیگر و به منازل اشخاص، اینها خائن هستند. از اینها باید جلوگیری کرد. و اگر سر جای خود ننشستند من ملت را آگاه می کنم که با آنها چه بکنند. اسلحه هایی [که ] در دست مردم است باید به کمیته [ها] برگردد تا با یک نظم خاصی بین اشخاصی معین پخش شود. اگر دیدید که شلوغ کاری هایی می شود در مملکت، هر کسی هر جایی هست موظف است جلوگیری کند، از خرابی ها جلوگیری کند. اگر حمله شد به یکی از منازل مردم، چه منازل شخصی و چه منازلی که مربوط به دولت است، شما موظفید که جلوگیری کنید.

نباید بگذارید هرج و مرج بشود. شیاطین می خواهند منعکس کنند که [در] ایران دمکراسی نیست، ایران قابل عدالت نیست، ایران قابل آزادی نیست. باید ای برادران من نگذارید که این مسائل پیش بیاید و این گفتارهای نامربوط گفته بشود.

باید آرامش را حفظ کنید. همه شما موظفید برای حفظ شهر. الآن که یک شهری است انقلابی، باید همه شهر، همه افراد مؤمنین و مسلمین با هم تشریک مساعی کنند و از این اشراری که می خواهند شلوغ کاری بکنند، می خواهند منازل مردم را غارت کنند، جلوگیری کنند. نگذارند که چهره ملت ما تحریف و ملت ما پیش ملت های دیگر خجل بشود. الآن تمام ملت های دنیا، تمام دوَل دنیا چشمشان به ایران دوخته شده که ایران در این انقلاب چه می کند؛ آیا بعد از انقلاب و سرنگونی رژیم منحط چه خواهد شد؟ آیا یک مرتبه هرج و مرج خواهد شد؟ آیا تجزیه خواهد شد؟ نگذارید که این حرفها را بزنند. نگذارید که این هرج و مرجها واقع بشود. همه مردم موظفند در این معنی که اسلحه ها را اگر در دست اشرار است بگیرند از آنها و لو به کشتن آنها باشد. اشرار را راه ندهید به خودتان.

اعتصابات از روز شنبه باید شکسته بشوند. نه اجازه، حکم است. بعضی از شلوغ کارها می خواهند بعضی اعتصابات را حفظ کنند که نهضت را زمین بزنند. تا الآن اعتصابات در خدمت نهضت بود؛ از حالا به بعد شکستن اعتصابات در خدمت ملت است. اگر کسی وسوسه کرد و گفت که اعتصاب فلان باید باقی باشد خائن است، تودهنی باید بخورد. از روز شنبه تمام اعتصابات سرتاسر کشور باید شکسته بشود. مردم بروند مشغول کارشان بشوند ولی مواظب باشند، هوشیار باشند. در عین حالی که هر کس سر کار خودش است، هوشیار باشد که شلوغ کارها، چپاولچی ها که الآن [راه ] افتاده اند و اشراری که الآن در بین شهر شما و سایر شهرستان های ایران آمده اند و چپاول می کنند، هوشیار باشید و از آنها جداً جلوگیری بکنید. من ثانیاً سفارشِ قوای انتظامی را تکرار می کنم: قوای شهربانی باید برگردند به محل خودشان. آنها که در این انقلاب رفت اند برگردند به محل خودشان، در امان هستند و کسی حق ندارد به آنها تعرض کند. قوای نیروی هوایی، همافرها، همه اینها، تمام ارتش و قوای انتظامی، ژاندارمری- همه برگردند به محل خودشان و مردم پشتیبان آنها باشند؛ چنانکه آنها هم از مردم هستند. و نظم را، هم شما و هم قوای انتظامی با هم برادرانه باید حفظ بکنید.

من از خدای تبارک و تعالی صحت و سلامت شما را و عظمت اسلام و مسلمین را خواهان هستم.

و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته

(منبع: صحیفه امام؛ ج 6، ص 144)

. انتهای پیام /*