فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» شماره 105 با مطالب متنوع منتشر شد. به گزارش روابط عمومی موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» شماره 105 با مطالب، مقالات و میزگرد بررسی سی سال فعالیت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، ویژه تابستان 97 منتشر شد. آشنایی با موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، کارنامه سی ساله موسسه، گزیده منشورات موسسه، بازشناسی و شرح رساله مصباح الهدایه امام خمینی، گفتمان ادبی امام خمینی، امام خمینی در آثار پژوهشگران خارج از ایران و ... مطالب و مقالات این شماره از فصلنامه حضور را تشکیل می دهند.

لازم به ذکر است که یکی از منشورات مؤسسه که از سال 1370 تاکنون در هر فصل یک شماره از آن بطور مستمر به چاپ می‏رسد فصلنامه فرهنگی، هنری، سیاسی و اجتماعی «حضور» است که یکی از منابع مهم مورد استفاده اهل فرهنگ بوده و مجموعه شماره‏ های آن بعنوان دایرةالمعارف مآخذ تحقیقی در ارتباط با حضرت امام تلقی می‏شود.این فصلنامهمجموعه‏ ای متنوع از مصاحبه‏ ها، مقالات علمی، اخلاقی، تاریخی، اجتماعی و ادبی را شامل می‏شود  و تاکنون چندین ویژه‏ نامه در عناوین مختلف از جمله: آن روزهای خدایی، آن موج آرام، زائر ملکوت، چشمه خورشید، رسول آفتاب 1 و 2 را نیز به چاپ رسانده است.

علاقمندان می توانند با مراجعه به فروشگاه مرکزی موسسه، واقع در روبروی دانشگاه تهران، پاساژ ظروفچی، فصلنامه های حضور  و دیگر منشورات موسسه را تهیه کنند.

. انتهای پیام /*