شماره جدید فصلنامه علمی پژوهشی متین، توسط پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد. به گزارش پرتال امام خمینی(ره)، فصلنامه متین، شماره 79 ویژه تابستان 1397، به صاحب امتیازی پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی منتشر شد.

در این شماره مطالب ذیل منتشر شده است: 

- تأثیر زمان و مکان بر نشوز زوجه و ضمانت اجرایی آن با تکیه بر آراء امام خمینی(س)

سیدمحمد موسوی بجنوردی - طاهره محمدعلی میرزایی

- فروش ابزار جنگی به دشمنان دین در فقه حکومتی امام خمینی(س)

علی شیرخانی

- بررسی تطبیقی مرور زمان در فقه و حقوق کیفری ایران با رویکردی به نظرات امام خمینی(س)

اکبر رجبی - اعظم مهدویپور -  محمد اسحاقی

- مبانی نظری امام خمینی در عشق عرفانی و مقایسة آن با مبانی بنیانگذار عرفان عاشقانه، احمد غزالی

محمد رودگر

- بررسی وجوه تفاوت و تشابه سبک زندگی رهبران انقلابی (امام خمینی، ماندلا و گاندی)

امیر عظیمی دولتآبادی - سعیده داوری مقدم

- بررسی تأثیر قرآن کریم در غزلیات امام خمینی(س) با رویکرد بینامتنیت

محمد غفوریفر - طاهره محسنی

- ضرورت بازنگری در ماده286  قانون مجازات اسلامی 1392 بر اساس دیدگاههای امام خمینی(س)

 امیر وطنی - نغمه فرهود

. انتهای پیام /*