پ‍ای‍ان‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ارش‍د «گ‍ون‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ زائ‍ران‌ م‍رق‍د ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌) و ب‍ررس‍ی‌ رض‍ای‍ت ‌س‍ی‍اس‍ی‌ آن‌» به قلم "امین م‍ح‍م‍دزاده" به کتابخانه و آرشیو افزوده شد.

. انتهای پیام /*