از ما اشخاص بزرگ شهید شده است به دست اشخاص پلید، و خانوارها، خانواده ها، اطفال اینها الآن دارند کشته می شوند و این برای ما سخت است، برای ما دشوار است؛ لکن وقتی انگیزه را ملاحظه کنیم و غایات اعمال را ملاحظه کنیم و اگر بفهمیم این مقاصدی که انبیاء داشتند و آن کارهایی که انبیاء کردند و آن کارهایی که در صدر اسلام واقع شده است چه جور بوده است، برای ما سهل می شود.

صحیفه امام، جلد 20، صفحه 205

. انتهای پیام /*