نجف اشرف؛ ۱۳۴۹_ پاسخ به نامه آقای سید عباس میر یونسی پیرامون جواب به چند پرسش شرعی؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۳۳۱

***


مدرسه علوی تهران؛ ۱۳۵۷_ صدور پیام به ملت ایران؛

اهم پیام:

- این جانب بنا دارم که مسائل ایران به طور مسالمت آمیز حل شود. دستگاه ظلم و ستم با کشتار مردم مسلمان در شهرهای گرگان و گنبد کاووس و حمله لشکر گارد به نیروی هوایی پیوسته به ملت؛ برادرکشی راه انداخته و می خواهد کشور را همچنان در دست اجانب نگه دارد.

- من هنوز دستور جهاد مقدس نداده ام، لکن اگر قضایا موافق آرای ملت و موازین قانون پیش نرود، هرگز نمی توانم تحمل این وحشیگری ها را بنمایم و اخطار می کنم اگر دست از این برادرکشی برندارند و لشکر گارد به محل خودش بر نگردد؛ به امید خدا تصمیم آخر را می گیرم.

- اعلامیه امروز حکومت نظامی، خدعه و خلاف شرع است و مردم به هیچ وجه به آن اعتنا نکنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۲۱ - ۱۲۲

***

مدرسه علوی تهران؛  ۱۳۵۷_ صدور نامه به اهالی بخش ملاوی لرستان برای تشکر از طومار تبریک آنان نسبت به بازگشت معظم له به ایران و توصیه به حفظ همبستگی تا پیروزی کامل؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۲۳

***

جماران؛ ۱۳۵۹_ صدور حکم خطاب به آیت الله سید محمد حسینی بهشتی (رئیس دیوان عالی کشور) پیرامون عفو گروهی از زندانیان دادگاه انقلاب ارتش؛

پیرو ارسال نامه ای از سوی آیت الله دکتر سید محمد حسینی بهشتی (رئیس دیوان عالی کشور( به محضر حضرت امام (س)، معظم له با عفو هشت نفر از زندانیان دادگاه انقلاب ارتش که مستحق عفو تشخیص داده شده بودند؛ موافقت کردند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۷۰

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ صدور پیام به ملت ایران به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛

اهم پیام:

- مفتخریم که مادران دلیری که عزیز از دست داده اند و پدران عزیزی که جوانانشان شهید شده اند آن چنان با ما برخورد می کنند که گویی عروسی عزیزان و جوانانشان را جشن می گیرند. و این جانب هر وقت با این عزیزان معظم برخورد می کنم یا وصیتنامه انسان ساز شهیدی را می بینم احساس حقارت و زبونی می کنم. اینان سند ایمان و تعهدشان به اسلام را در دست دارند.

- آمریکا و سرسپردگانش باید به خود آیند و از توطئه ها دست بردارند که ایران دیگر جای تاخت و تاز آنان نیست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۶ - ۲۸

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ صدور پیام های جداگانه در پاسخ به پیام تبریک حبیب شطی (دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی)، احمد سکوتوره (رئیس جمهور گینه)، یه چین ارینگ (رئیس کمیته کنگره ملی چین) و ایندیرا گاندی (نخست وزیر هندوستان) به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۲۹ - ۳۲

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی شرکت کننده در جشن پیروزی انقلاب اسلامی؛

اهم بیانات:

- قرآن و اسلام مهجور و مظلومند. (دعوت به وحدت) و (منع از اختلاف) از مسائل مهم سیاسی قرآن است که متأسفانه مورد اعتنای مسلمین نیست و این نمونه ای از مظلومیت و مهجوریت قرآن است.

- یکی دیگر از اصول مهم اسلامی عدم تسلط کفار بر مسلمانان است. خدای تبارک و تعالی برای هیچ یک از کفار سلطه بر مسلمین را قرار نداده است و نباید مسلمین سلطه کفار را قبول کنند.

- قرآن کریم اخطار نموده که اگر مسلمانان با هم تنازع کنند، فشل می شوند. چه فشل شدنی بدتر از اینکه کشورهای پهناور اسلامی با همه قدرتی که از حیث سیاسی، نظامی و ذخایر دارند، در مقابل اسرائیل فشل هستند!!

- ای مسلمانهای جهان! ای دولتهای مدعی اسلام! به داد اسلام برسید، به داد مظلومینی که در فشار قدرتهای بزرگ هستند برسید، به داد خودتان برسید. ای مسلمانهای جهان! قدرتهای بزرگ با حیله گری و تبلیغاتی که دارند و با کسانی که وابسته به آنها هستند، دارند در داخل کشورهای اسلامی بر همه چیز اسلام سلطه پیدا می کنند و پیدا کرده اند. اسلام را دریابید.

- سران مسلمین را چه شده است که همه حیثیت و آبروی خودشان را نثار آمریکا کرده اند؟ چه شده است که اینها خزاین بزرگ اسلامی را که مال ملتهای پابرهنه ضعیف است به آمریکا تقدیم می کنند و آمریکا در مقابل از اسرائیل طرفداری می کند و می گوید که اسرائیل را به اینها نمی فروشیم!

- اگر ملتهای مسلمان خدا را نصرت کنند، خدا هم آنها را نصرت می کند. نصرت خدا به نصرت دین او و به بندگان اوست. بایستید در مقابل ظالم ها و داد مظلومین را از آنها بخواهید و در مقابل ابرقدرتها مقاومت کنید که می خواهند بر شما حکومت کنند.

- قرآن باید در تمام شئون انسان مسلمان وارد بشود. اینکه در بعضی باشد و در بعضی نباشد، اشکال دارد. آنجا که قرآن در احکام سیاسی دستور قتال با مزدورانی نظیر آمریکا و اسرائیل و صدام که در مقابل مسلمین ایستاده اند را می دهد؛ باید مورد توجه باشد.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۳ - ۴۰

***

جماران؛ ۱۳۶۰_ صدور حکم عفو جمعی از محکومین خطاب به رئیس دیوان عالی کشور؛

پیرو نامه آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی (رئیس دیوان عالی کشور) مبنی بر عفو یا تخفیف مجازات 243 نفر از محکومین دادگاههای دادگستری، 1137 نفر از محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی و 334 نفر از محکومین دادگاههای انقلاب اسلامی ارتش؛ حضرت امام (س) با عفو یا تخفیف دسته جمعی 1714 نفر از محکومین یاد شده به مناسبت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران موافقت نمودند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۴۱

***

جماران؛ ۱۳۶۱_ صدور پیام به رزمندگان، خانواده های شهداء و عموم ملت ایران؛

اهم پیام:

- این جانب هنگامی که این جوانان عزیز در عنفوان شباب را، که با گریه از منِ عقب مانده تقاضای دعا برای شهادت می کنند، مشاهده می کنم از خود مأیوس و از آنان شرمنده می شوم و هنگامی که عکسهای متعدد این شهیدان نورَس نورانی را می نگرم و ارزشهای انسان و مقامات الهی آنان، که خود از آنها به مرحله هایی دور هستم غبط می خورم ... و از خداوتد تعالی ولی نعمت و حافظ امت سپاسگزارم.

- دنیا امروز گرفتار جهانخواران و غارتگرانی شده است که کشورها را به آتش می کشند و غارت می کنند و نیز گرفتار وابستگان آنان است که منافع ملتها و کشورهای خود را فدای منافع ابرقدرتها می کنند.

- صلح خواهی صدام و کوشش آمریکا در ایجاد امنیت در دنیا و نیز دیگر قدرتمندان چپاولگر و به اصطلاح طرفداران حقوق بشر همه از یک قماش هستند و تا دنیا به این آرامش طلبان و صلح دوستان و طرفداران حقوق بشر مبتلا است، روی امنیت و صلح و آرامش نخواهد دید و آنچه آرزوی بشر است تحقق نخواهد یافت.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۳۰۳ - ۳۰۷

***

جماران؛ ۱۳۶۱_ سخنرانی در جمع میهمانان شرکت کننده در مراسم سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و دهه فجر؛

اهم پیام:

- آن طبقه مستضعفان جهان که با اسلام آشنا و به عدل و کرامت انسانی علاقه دارند تحت فشار دولتهایی واقع شده اند که برای در خطر نیفتادن چند روز عیش و نوش دنیوی، اسلام را برکنار و بر ضد اسلام قیام می کنند و به ملتهای خودشان فشار می آورند از خوف اینکه مبادا آنها هم ادعای عدالت و فرهنگ انسانی بکنند.

- از خدا مأیوس نباشید و خدا را حاضر بدانید و قدرت او را در همه جا فعال بدانید. از وحدت افراد و کمی افراد هراس نداشته باشید که خدای تبارک و تعالی به شما کمک می کند.

- آمریکا دشمن همه ادیان است، حتی مسیحیت. آمریکا اصلاً به ادیان اعتنایی ندارد و جز منافع خودش را نمی خواهد، حتی منافع آمریکایی ها را هم نمی خواهد. آنها تنها منافع دولت آمریکا را می خواهند و همه جهان را به آتش زده و می زنند.

- خدا می داند اگر آن قدرت پهلوی تا حالا محفوظ مانده بود چه بر سر اسلام آمده بود! این رژیم غیرانسانی، اگر تا کنون مهلت پیدا می کرد اسلام را از نظر محتوای خود بکلی خالی می کرد و به یک صورت بی محتوا در می آورد و حتی صورت آن را نمی گذاشت محفوظ بماند. امید است تاریخ فجایعی که در زمان آنها واقع شد را ثبت کند و متفکران و متوجهان به مسائل آن را بنویسند و در مخزن ها محفوظ باشد تا آیندگان ببینند.

- پیغمبر اسلام )ص( هر چه داشت در راه اسلام داد و در تمام عمر آسودگی نداشت، و حسین بن علی (عهمه چیزش را فدای اسلام کرد؛ ما هم باید به آنها اقتداء کنیم.

- همه تبلیغات دنیا بر ضد ماست؛ ملتهای دنیا ممکن است بازی آنها را بخورند، یک عده از آنها هم توجه ندارند؛ اما شما (مهمانان خارجی) حقایق ما را ولو بتدریج به کشورها و ملت های خود برسانید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۳۰۸ - ۳۱۵

***


جماران؛ ۱۳۶۵_ سخنرانی در جمع میهمانان خارجی شرکت کننده در مراسم بزرگداشت دهه فجر؛

اهم بیانات:

- انقلاب مردم ایران برای اسلام بود؛ برای اینکه اسلام را از شرّ ابرقدرتها و جنایتکارهای خارجی و از شرّ سلیقه های کج داخلی نجات بدهد.

- رفتن و شهادت یک انسان کامل، در نظر اولیای خدا جمیل است؛ نه برای اینکه جنگ کرده و کشته شده، بلکه برای اینکه جنگ و قیام او برای خدا بوده است. شهادت را فوز عظیم می دانیم و این برای آن که کسی کشته شده نیست، بلکه برای اینکه انگیزه اش اسلام بوده است؛ آنوقت دیگر غمی نیست و لذت دارد.

- عدل اسلامی این است که همه حکومتهایی که در دنیا هستند، روی موازین اسلامی حکومت بکنند و ما امیدواریم که این امر بتدریج مهیا بشود.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۰۲ - ۲۰۶

***

جماران؛ ۱۳۶۶_ سخنرانی در جمع اعضای هیأت دولت، مقامات لشکری و کشوری و میهمانان خارجی شرکت کننده در جشنهای دهه فجر انقلاب اسلامی؛

اهم بیانات:

- نباید در ذهن کسی بیاید که انقلاب مربوط به شخص خاصی است؛ آنچه هست از خدای تبارک و تعالی است که این ملت را از حالی به حال دیگر منقلب نمود. همه کارها و زمام همه امور در دست اوست و ما هیچ و هیچ اندر هیچ هستیم.

- تمام رنجهایی که بر بشر وارد می شود، از جهل است؛ این جهل اگر مرتفع بشود، تمام رنجها مرتفع می گردد.

- این تبلیغاتی که می کنند و این حرفهایی که می زنند، بسیاری از آنها به نفع ما تمام می شود و خودشان نمی فهمند و این هم از عنایات خداست.

- اگر یک وقت دیدید که دشمنان یک روی خوشی نشان می دهند، بدانید که این روی خوش دلیل بر این است که می خواهند ما را پایمال کنند. هر وقت آنها روی خوش نشان دادند، شما سختتر بگیرید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۴۷۰ - ۴۷۳

***

. انتهای پیام /*