نجف اشرف؛ ۱۳۵۱_ صدور نامه خطاب به حجت الاسلام محمد صادقی (لبنان)؛

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۴۷۹

***

نجف اشرف؛ ۱۳۵۶_ سخنرانی در جمع روحانیون و اقشار مختلف مردم به مناسبت چهلم شهدای قیام نوزده دی قم؛

اهم بیانات:

- قم همانطوری که اهل بیت فرمودند مرکز نشر علم به همه بلاد است. و نه تنها علم، بلکه علم و عمل الآن از قم نشر می شود و این شهر مرکز فعالیت و تحرک اسلامی است.

- امروزه کسانی اعلامیه حقوق بشر را امضاء کرده اند که در همه دوره ها کفیل سلب آزادی بشر بوده اند.

- سرلوحه اعلامیه حقوق بشر، آزادی است؛ در حالی که همین آمریکا علی رغم امضای این اعلامیه از مراکز مسلمین و غیر مسلمین سلب آزادی کرده است. اعلامیه حقوق بشر برای اغفال است و واقعیتی در آن موجود نیست.

- با تبلیغات و شیطنت انگلستان را مهد تمدن و دمکراسی تعریف کرده اند، در حالی که دیدیم انگلستان با هندوستان، پاکستان و دیگر دول استعماری خودش چه جنایتها نمود!

- این انگلستانِ بشر دوستِ دمکراتِ امضاء کننده اعلامیه حقوق بشر، رضا شاه را به سلطنت رساند و قریب بیست سال ملت اسلام را در زحمت انداخت، چون می خواست آثار شریعت را محو کند.

- مردم هر جا دست داشته، می بینند « اعلیحضرت » قبلاً در آن بد کرده است؛ بدترین کار حکومت این آدم، تغییر تاریخ است که از این کشتارها بدتر است؛ با این کار با حیثیت رسول الله (ص) بازی کردند. مدارس علمیه ما به غارت رفته است و همه اینها به دستور شخص شاه است.

- حوزه علمیه قم اسلام را آزاد کرد؛ خدمتی که این حوزه به اسلام کرده است تا صدها سال دیگر باقی است.

- چند سال تبلیغ کردند که آقا چکار به سیاست دارید، سیاست را برای اهلش بگذارید؛ اینقدر گفتند تا ما هم باورمان آمد که دین و سیاست از هم جداست! ما را چه به سیاست، هرگز در منطق انبیاء نبود. انبیاء و اولیاء هیچ گاه نگفتند در خانه هایتان بنشینید و دعا کنید و زیارت بروید و کار به سیاست نداشته باشید!

- مسلمان مگر می شود مایل به زنده بودن کسی باشد که ظلم می کند؟! مسلمان اگر بخواهد اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد، مسلمان نیست! 

- این دولت ایران و شاه ایران یک معجونی است که معلوم نیست چه جور است؛ (شتر گاو پلنگ)! این چه آزادی است که ملت اینطور گرفتارند!!

- مملکت ما یک مملکت غنی است و همه چیز دارد، اما این « بشر دوست ها » مأمور گذاشته اند بالای سر این مملکت که نگذارند منافع آن به مردم فقیر برسد!

- منطق قلدرها، قلدری است، تفنگ و مسلسل است؛ منطق اینها به مسلسل بستن علمای دین است و خراب کردن مدرسه فیضیه! منطق آنها مسلسل است و منطق ما سکوت، منطق آنها سیلی زدن است و متطق ما سیلی خوردن! این منطق تنبل هاست و درست نیست.

- حکومت سلطان اسلام (ظلّ الله) است؛ معنی (ظل) این است که از خودش حرکتی ندارد و حرکت او وابسته به حرکت خداست. سایه که حرکت ندارد، حرکتش بسته به حرکت انسان است؛ حاکم اسلام باید سایه باشد در برابر حرکت خدا و پیامبر. آنوقت این مردیکه (محمد رضا پهلوی) هم ظلّ الله است؟!

- قرآن کتاب انسان سازی است، کتاب انسان متحرک است، کتاب آدم است، کتابی است که آدمی باید از اینجا تا آخر دنیا و تا  آخر مراتب حرکت بکند، یک همچو کتابی است که هم معنویات انسان را درست می کند و هم حکومت را درست می کند. همه چیز در قرآن هست.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۳۳۰ - ۳۵۰

***

مدرسه علوی تهران؛ ۱۳۵۷_ صدور پیام خطاب به اهالی کردستان و اعزام آیت الله حسین نوری به کردستان به نمایندگی از طرف معظم له؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۸۴ - ۱۸۵

***

مدرسه علوی تهران؛ ۱۳۵۷_ صدور حکم انتصاب آیت الله محمد امامی کاشانی به عنوان ناظر بر امور مسجد و مدرسه سپهسالار؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۸۶

***

مدرسه علوی تهران؛ ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع کانون نویسندگان ایران؛

اهم بیانات:

- اجانب، روحانیون را در نظر شما _طبقه نویسنده روشنفکر_ طوری قلمداد کردند که حاضر نبودید از آنها یادی بکنید، و شما را در مقابل روحانیون طوری قلمداد کردند که آنها هم حاضر نبودند از شما ذکری بکنند! این تفرقه باعث شد که آنها به آمال خودشان رسیدند و با آزادی همه ذخایر ما را بردند و نیروهای انسانی ما را نگذاشتند که شکوفا بشود.

- بهترین ثمرات این نهضت اخیر، این وحدتی است که بین همه حاصل شد که الآن در سر تا سر ایران تمام طبقات با هم همفکر و هم عقیده و یکصدا جمهوری اسلامی را می خواهند. رمز موفقیت ما وحدت اقشار و وحدت کلمه بود.

- ما از الآن باید مستقل باشیم، نه طرف راست نه طرف چپ؛ بلکه همه تحت لوای اسلام باید مستقل باشیم. اگر بخواهید مملکت تان مستقل بشود، اگر بخواهید آزادی برای شما پیدا بشود؛ افکار متشتت را کنار بگذارید و با هم، همصدا این بار را به منزل برسانید.

- ما خیرخواه شما هستیم، ما خیرخواه این ملت هستیم. اسلام خیرخواه شماست؛ اسلام دنیا و آخرت شما را سعادتمند می کند. 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۸۷ - ۱۹۱

***

مدرسه علوی تهران؛ ۱۳۵۷_ سخنرانی در جمع نمایندگان انجمن زرتشتیان ایران؛

نکته حائز اهمیت:

- اسلام با اقلیتها همیشه به طور انسانی رفتار کرده است و همه آنها در رفاه و عدالت هستند. اقلیتها مثل سایرین جزیی از ملت ما هستند و ما و آنها با هم در این مملکت زندگی می کنیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۶، ص ۱۹۲

***

جماران؛ ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع هیأتی از لیبی؛

نکته حائز اهمیت:

- مشکل اسلام، دولتهای اسلامی است نه ملتها! ملتهای اسلامی برای قطع دست اجانب به کمک دولتشان اقدام و قیام کنند. باید دولتها و ملتهایی که بیدارند، از مصائب با خبر و با مسلمین متعهد و همفکر، ملتها را بیدار و دولتهای دیگر را بیدار کنند. 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۳۵

***

جماران؛ ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع خانواده های شهدای کشورهای اسلامی؛

نکته حائز اهمیت:

- ادعاها زیاد است، همه سران کشورها ادعای بشر دوستی و حقوق بشر دارند و این ادعاها تازگی ندارد، لکن در مقام امتحان عملها موافق با ادعاها نبود. خوارج هم ادعای اسلام داشتند.

- این اسلام خواهها نمی بینند که اسلام در تمام کشورهای اسلامی زیر چکمه ابرقدرتها و وابستگان آنها پایمال می شود؟ آیا اینها اهتمام به امور مسلمین جهان داشتند؟

- توجه به حقوق بشر هم یک ادعایی است رایج بین تمام سران کشورهای دنیا، لکن در مقام عمل چه؟! ما مأیوسیم از سران اکثر به اتفاق مسلمین! 

- ما شریک غم همه مظلومان جهان هستیم، و پشتیبان همه مظلومهای جهان؛ باید مظلومان جهان خود بر ضد مستکبرین قیام کنند و مستضعفین نباید بنشینند که دولتهایشان این کار را بکنند، خودشان انجام بدهند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۱۳۶ - ۱۳۹

***

جماران؛ ۱۳۶۱_ صدور پیام تشکر در پاسخ به پیام تبریک آقای سیاکاپرومین استیسونس (رئیس جمهور سیرالئون) به مناسبت چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۳۳۷

***

جماران؛ ۱۳۶۳_ صدور اجازه نامه در امور حسبیه و شرعیه خطاب به حجت الاسلام آقای سید کاظم دهدشتی؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۱۶۵

***

جماران؛ ۱۳۶۴_ صدور پیام های تشکر جداگانه در پاسخ به پیام های تبریک آقایان سوهارتو (رئیس جمهور اندونزی)، شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر) و جایوا رونه (رئیس جمهور سریلانکا) به مناسبت هشتمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۴۹۱ - ۴۹۳

***

جماران؛ ۱۳۶۵_ صدور نامه در پاسخ به نامه نخست وزیر؛

مهندس میرحسین موسوی (نخست وزیر) طی نامه ای به محضر حضرت امام (س) ضمن ارائه گزارشی از محدودیت اعتبارات دولت و مشکلات جاری، درخواست تأمین نیازهای مالی دولت از محل امکانات سیستم بانکی کشور با هماهنگی سران سه قوه را تقدیم نموده که حضرت امام (س) با قید احراز ضرورت و موافقت سران قوای سه گانه با این درخواست موافقت نمودند. 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۲۰۹

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ صدور اطلاعیه دفتر حضرت امام (س) درباره وجوب قتل سلمان رشدی و عدم امکان توبه وی؛

دفتر حضرت امام (س) طی اطلاعیه ای درباره برخی شائبه ها مبنی بر پذیرش توبه سلمان رشدی توسط مسئولان جمهوری اسلامی، از طرف معظم له اعلام نمودند که: (سلمان رشدی اگر توبه کند و زاهد زمان هم گردد، بر همه مسلمانان واجب است با جان و مال تمامی همّ خود را به کار گیرند تا او را به درک واصل گردانند).

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۶۸

***

جماران؛ ۱۳۶۷_ صدور حکم عفو زندانیان دادگاه ویژه روحانیت به مناسبت آغاز دومین دهه پیروزی انقلاب اسلامی ایران به پیشنهاد حجت الاسلام علی رازینی (حاکم شرع دادگاه ویژه روحانیت)؛

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۱، ص ۲۶۹

***

. انتهای پیام /*