در حدیث است که «کسی که قرآن را در جوانی بخواند، قرآن با‏‎ ‎‏گوشت و خونش مختلط شود.»‏ و نکته آن است که در جوانی‏‎ ‎‏اشتغال قلب و کدورت آن کمتر است، از این جهت قلب از آن‏‎ ‎‏بیشتر و زودتر متاثر شود و اثر آن نیز بیشتر باقی ماند. (آداب الصلاه، ص 19)

. انتهای پیام /*