اگر بعض کسانی که به طور قاچاق وارد در روحانیت شدند فسادی دارند، به روحانیت مربوط نیست؛ آنها مطرودند. ولی آنهایی که به واسطه کج فهمی خودشان خیال کردند که این دژ محکم را می توانند بشکنند در اشتباهند. کشور شما را می برند اگر این آخوندها نباشند. روحانیت در خدمت اسلام و ملت است؛ این سد را حفظ کنید تا کشور شما حفظ بشود.

سخنرانی در جمع پرسنل نیروی زمینی و ژاندارمری . ۲ اردیبهشت ۱۳۵۸

صحیفه امام . جلد ۷ . صفحه ۸۵ و ۸۶

. انتهای پیام /*