نجف اشرف، ۱۳۴۷_ نامه به آقای سید ابراهیم مقدسی تنکابنی (احوالپرسی)

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۸۷

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع جامعه وعاظ تهران (جدایی دین از سیاست)

اهم بیانات:

 مسجد و منبر در صدر اسلام مرکز فعالیتهای سیاسی بوده. جنگهایی که در اسلام‏‎ ‎‏می شده است بسیاری از آن از مسجد طرحش ریخته می شد یا از منبر حضرت امیر‏‎ ‎‏ـ سلام الله علیه ـ به حسب بعضی خطبه هایی که در نهج البلاغه جمع شده است، خطیب‏‎ ‎‏بزرگ و فخر خطباست، با آن خطبه های بزرگ مردم را تجهیز می کردند برای دفاع از‏‎ ‎‏اسلام

اینها همچو تبلیغات کرده بودند که اگر یک ملاّیی وارد می شد در امر سیاسی، راجع‏‎ ‎‏به حکومت می خواست صحبت بکند، راجع به مجلس صحبت بکند، راجع به‏‎ ‎‏گرفتاریهای سیاسی مردم می خواست صحبت بکند، در خود جامعۀ روحانیت می گفتند‏‎ ‎‏که این آدم «سیاسی» است، دیگر به درد نمی خورد! همان خاصیتی که در‏‎ ‎‏علی بن ابی طالب بود که یک رجل سیاسی بود. از خطبش معلوم است که مرد سیاست‏‎ ‎‏بوده؛ و از کاغذی که به مالک اشتر نوشته و دستورهایی که داده، همه اش دستورهای‏‎ ‎‏سیاسی است. ما غفلت کردیم از مبادی امر و از صدر اسلام و از کیفیت سیاست‏‎ ‎‏رسول اکرم و از سیاست امیرالمؤمنین ـ سلام الله علیه ـ و سیاست زیر زیر ائمه ـ علیهم‏‎ ‎‏السلام ـ که به صورت تقیه سیاستها را اجرا می کردند. به ما اینها تزریق کردند

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸،  ص ۱۸۴ - ۱۹۲

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ساکنان تهران نو، نمایندگان کشتارگاه اصفهان (قانون اساسی)

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۱۹۳ - ۱۹۵

***

جماران، ۱۳۵۹_ سخنرانی در جمع کارکنان جهاد سازندگی (تفاوت انقلاب ایران با دیگر انقلاب ها)

نکته مهم:

وقتی یک ملت همه شان‏‎ ‎‏قیام کردند و همه هم نظرشان خدا بود، این ملت پیش می برد؛ برای اینکه خوف از مرگ‏‎ ‎‏ندارد، الهی است. کسانی که الهی هستند خوف ندارند از هیچ چیز؛ از خدا می ترسند و‏‎ ‎‏دنبال اینکه احکام خدا را در کشورشان ایجاد کنند و متحقق کنند بپا خاستند

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۲، ص ۴۴۶ - ۴۴۹

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام های تشکر از آقایان معمر قذافی رهبر کشور لیبی، شاذلی بن جدید (رئیس جمهور الجزایر)‏، لئونید برژنف (صدر هیأت رئیسۀ اتحاد جماهیر شوروی)‏، چون دوهوان (رئیس جمهور کره جنوبی)‏ و یوتسه دنیال (رئیس جمهور مغولستان) بابت تسلیت زلزله کرمان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۴، ص ۴۶۷ - ۴۷۱

***

جماران، ۱۳۶۱پیام به ملت ایران در سالروز تأسیس جهاد سازندگی (نقش جهاد سازندگی در جنگ)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۳۷ - ۳۳۹

***

جماران، ۱۳۶۴_ پیام تشکر به رئیس دولت امارات عربی متحده (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۸۱

***

 

. انتهای پیام /*