نجف اشرف، ۱۳۴۷_ نامه به آقای حسین فومنی (اجازه در مورد وجوهات)

 ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲، ص ۱۸۹

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به آقای حسین نوری جهت رسیدگی به وضع دانشجویان ایرانی مقیم اروپا‏‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱۳

***

قم، ۱۳۵۸_ اجازه نامه به آقای محمد حسین انزابی، در امور حسبیه و شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱۴

***

قم، ۱۳۵۸_ اجازه به آقای جعفر رجبی جهت صرف مشروط وجوه شرعیه

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱۵

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم به بانک مرکزی (لزوم آرم جمهوری اسلامی بر روی اسکناسها)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱۶

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع علما (اهمیت قانون اساسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۱۷ - ۲۲۱

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع ورزشکاران و فرهنگیان بابل (ناتوانی در برابر اراده ملت ها)

اهم بیانات:

 انسان دو جنبه دارد: یکی جنبۀ معنوی و یک جنبۀ ظاهری و مادی. و  انسانها در جنبه های معنوی‏‎ ‎‏یک تعلیمات دارند، و در جنبه های ظاهری و مادی یک تعلیمات و اگر چنانچه هر دو با هم جمع‏‎ ‎‏بشوند، یک انسان به تمام معناست [که به وجود خواهد آمد.]

ملت ما با چه قدرتی پیش برد؟! تفنگ داشت؟ مسلسل داشت؟ توپ داشت؟ تانک‏‎ ‎‏داشت؟ هیچ نداشت لکن یک معنا بود و آن معنویت و این ایمان [به خدا بود. و] این ایمان یک قدرتی‏‎ ‎‏به این ملت داد که آنکه از صدای تفنگ می‌ترسید از تانک دیگر نمی‌ترسید.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۲۲ - ۲۲۵

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع نمایندگان مردم سیستان و سواحل جنوب (قانون اساسی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۲۶ - ۲۲۹

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع وزیر و اعضای وزارت امور اقتصاد و دارایی (تفاوت حکومت های مردمی و رژیم های ضد خلقی)

اهم بیانات:

اگر یک کشور بخواهد یک کشور سالمی باشد، باید بین دستگاه حاکمه با ملت تفاهم‏‎ ‎‏باشد و مع الأسف در رژیمهای شاهنشاهی، و بخصوص در رژیم اخیر، آن معنا عکس‏‎ ‎‏بود. یعنی دستگاه حاکمه، همۀ دستگاه حاکمه، در یک قطب واقع شده بود، و ملت هم‏‎ ‎‏در یک قطب. 

در رژیم اسلامی شاید در رأس برنامه همین تفاهم مابین دولت و ملت باشد. یعنی نه‏ دولت خودش را جدا می داند و بخواهد تحمیل بکند و مردم را تهدید بکند، ارعاب‏‎ ‎‏بکند، اذیت بکند؛ و نه مردم در صدد این بودند که دولت را تضعیف بکنند یا فرار بکنند‏‎ ‎‏از مقررات دولتی. 

حکومتها خودشان را جدا ندانند از مردم. رؤسا اینطور نباشد که بروند هرکس‏‎ ‎‏در هر جایی یک ریاستی داشت بخواهد اعمال قدرت بکند؛ اعمال ریاست بکند؛ مردم‏‎ ‎‏را پایینتر بداند؛ با مردم رفتاری بکند که رفتار یک مثلاً زورمند خیلی کذا است با دیگران.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۳۰ - ۲۴۰

***

قم، ۱۳۵۸_ اجازه مصرف نوشابه های غیر الکلی کارخانه های مصادره شده

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۲۴۱

***

جماران، ۱۳۶۴_ پیام تشکر به نائب رئیس دولت امارات (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۸۳

***

جماران، ۱۳۶۴_ سخنرانی در جمع مسئولان نظام در روز عید سعید فطر (هدف بعثت انبیا)

اهم بیانات:

ماه مبارک رمضان که ماه مبارک است ممکن است برای این باشد که ماهی است که‏‎ ‎‏ولی اعظم؛ یعنی رسول خدا واصل شده است و بعد از وصول، ملائکه را و قرآن را نازل‏‎ ‎‏کرده است. به قدرت او ملائکه نازل می شوند؛ به قدرت ولی اعظم است که قرآن نازل‏‎ ‎‏می شود و ملائک نازل می شوند.

شما به دنیا ثابت کردید که ایران زیربار‏‎ ‎‏هیچ ظلمی نمی رود، و ایران با هیچ تهدیدی از میدان بیرون نمی رود، و ایران متکی به‏‎ ‎‏یک قدرت عظیم است و آن قدرت خدا. کسی که متکی به قدرت خداست، کسی که‏‎ ‎‏ایمان در قلب او هست، کسی که علم به معاد دارد و خدا را می شناسد و قضای الهی را‏‎ ‎‏می داند، این از این معانی از میدان در نمی رود. فکر دیگری بکنند؛ 

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۲۸۴ – ۲۹۰

***

 

. انتهای پیام /*