نجف اشرف، ۱۳۵۳_ نامه به آقای حسن ثقفی (خانوادگی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۳، ص ۱۵۳

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه تأیید انتخاب آقای فاضل اصفهانی برای رسیدگی به اوضاع قاین

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۵۶

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای احمد آذری قمی به سمت دادستان دادگاه انقلاب تهران

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۵۷

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع هیأت سودانی (وحدت مسلمین ـ بازگشت به فرهنگ اسلام)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۵۸

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع دختران دانشجوی دانشگاه دماوند (خطر اختلاف ها ـ نسل آینده)

اهم بیانات:

مادامی که در حال انقلاب هست‏‎ ‎‏یک ملتی ـ هر ملتی باشد ـ در حال انقلاب است، مسائل شخصی و مسائل گروهی‏‎ ‎‏پیششان مطرح نیست؛ همه اجتماعاً رو به مقصد می روند. چنانکه در انقلاب ایران‏‎ ‎‏ملاحظه کردید که همۀ قشرهای ملت مسائل شخصی و مسائل حزبی و گروهی خودشان‏‎ ‎‏را کنار گذاشته بودند، و رو به یک مقصد می رفتند. حتی آن گروههایی که موافق با‏‎ ‎‏نهضت هم نبودند آنها هم سکوت می کردند، طرح نمی کردند مخالفت را؛ برای اینکه‏‎ ‎‏می دیدند مقابل ملت نمی توانند عرض وجود بکنند. لکن بعد از اینکه این پیروزی تا‏‎ ‎‏همین حد حاصل شد و مردم دریافتند که حریف را از میدان بیرون کرده اند، آن هم یک‏‎ ‎‏همچو حریف قدرتمند و ریشه داری که رژیم 2500 سال بود، بعد که مردم احساس‏‎ ‎‏پیروزی کردند، مثل اینکه 35 میلیون جمعیت را از زندان بیرون کرده باشند، اینها از‏‎ ‎‏اختناق و از زورها و چپاولگرها و اینها یکدفعه زدند بیرون؛ و بعد از اینکه خودشان را‏‎ ‎‏پیروز دیدند، این معنایی که لازمۀ انقلاب است، در ایران هم حاصل شد و آن اینکه بعد‏‎ ‎‏از انقلاب توجه می شود به خواستهای شخصی.

آن‏‎ ‎‏گروههایی که با جمهوری اسلامی و با اسلام روی خوشی نداشتند. یا به حسب مکتب‏‎ ‎‏انحرافی شان مخالف بودند، و یا ترس داشتند از اسلام و گمانهای باطلی دربارۀ اسلام‏‎ ‎‏می بردند، این گروهها هم شروع کردند عرض وجود کردن. این عرض وجود این‏‎ ‎‏گروههای بسیار فراوان، که در روزنامه ها تا صد تا ـ یک قدری هم بیشتر یا همان حدود‏‎ ‎‏صد تا ـ گفته می شود که تاکنون گروههای مختلف تا اینقدر با اسمای مختلف پیدا شده‏‎ ‎‏است، این گروههای مختلفی که پیدا شده است به نظر آدم می آید که علاوه بر اینکه یک‏‎ ‎‏گروههایی با اسلام مخالفند، و یک گروههایی هم از اسلام می ترسند، ولو اینکه یک‏‎ ‎‏مکتبِ مخالفی ندارند لکن از اسلام ترسیده اند، و بی جهت هم ترسیده اند لکن خوب،‏‎ ‎‏ترسیده اند؛ علاوه بر این، یک دستهای زیر پرده در کار هست برای درست کردن این‏‎ ‎‏گروههای مختلف و ایجاد اختلاف کردن

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۸، ص ۳۵۹ - ۳۶۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ سخنرانی در جمع خانواده های شهدای هفتم تیر (هوشیاری در مقابل توطئه ها)

نکته مهم:

حالا هم باز به این افرادی که خیلی منحرف نیستند، من به اینها باز نصیحت می کنم‏‎ ‎‏که شما بیایید و حسابتان را از این منافقین که قیام بر ضد اسلام کردند حسابتان را جدا‏‎ ‎‏کنید، نه اینکه بگویید که خشونت شما نکنید، آن وقت به من هم بگویید که شما هم‏‎ ‎‏خشونت نکنید، این معنایش این است که ما و آنها مثل هم هستیم.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۲۲ - ۳۲

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به ملت ایران به مناسبت شهادت آقای صدوقی، نماینده امام و امام جمعه یزد

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۶۷ - ۳۶۹

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم انتصاب آقای محمد امامی کاشانی به عضویت در شورای نگهبان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۱۲

***

جماران، ۱۳۶۲_ حکم انتصاب آقای محمد مؤمن به عضویت در شورای نگهبان

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۷، ص ۵۱۳

***

جماران، ۱۳۶۴_ حکم عفو جمعی از زندانیان به پیشنهاد اعضای هیأت عفو

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۳۰۷

***

جماران، ۱۳۶۵_ حکم به وزیر کشور (انتصاب آقای سید سراج الدین موسوی به فرماندهی کمیته)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۲۰، ص ۷۰

***

 

. انتهای پیام /*