پرتال امام خمینی(س): این روزها با توجه به فضای سیاسی و اجتماعی کشور در باره وحدت سیاسی و اجتماعی و طرح ادعاهایی از سوی جریان های مختلف سیاسی مبنی بر پیروی از خط امام(ره)، بازخوانی صحیفه امام خمینی(ره) از اهمیت فراوانی برخوردار است، چرا که اتفاقات روی داده در آن زمان بی شباهت به مسائل جاری کشور نیست. آنچه در ادامه می خوانید سخنرانی  امام خمینی(س) در جمع اساتید دانشگاه تهران با موضوع تفاوت دانشگاه غربی و دانشگاه اسلامی است که حضرت امام(س) در بخشی از آن به حکومت ایده آل اسلامی‏ اشاره می کنند که از نظر می گذرد: 

... آن چیزی که الآن همه ما باید دنبال آن باشیم و جدیت داشته باشیم این است که شما در دانشگاه و ما در مدرسه‏ ها و آقایان در شهرها و همه در همه جا مردم را دعوت کنند به وحدت کلمه و اینکه از این تشتت دست بردارند. با وحدت کلمه و توجه به اینکه ما همه یک جمهوری اسلامیِ عدل می‏خواهیم، یک حکومت اسلامی عدل می‏خواهیم، یک حکومتی که همه آزاد فکر کنند، آزاد نظر بدهند- عرض می‏کنم- آزاد عمل بکنند، استقلال داشته باشند در همه چیز. ما یک همچو [حکومتی‏] را می‏خواهیم درست بکنیم. تا این وحدت کلمه نباشد، تا اینکه همین معنایی که این سد را شکست محفوظ نگه نداشته باشیم، نمی‏توانیم به آن مطلب برسیم. و من الآن خوف این معنا را دارم که این تشتت هایی که گمان هم ندارم که همین طور بیخودی شده باشد، من خوف این را دارم که‏ یک دستهایی در کار باشد برای همین ایجاد این تشتت ها، گروه گروه درست کردن ها، و هی اظهار وجود در روزنامه! صد تا گفته‏ اند بیشتر است- یا همین حدود- صد تا گروه است که در همین دو ماه اظهار وجود کرده ‏اند! یعنی صد گروه با هم دشمن! صد گروه بی‏ توجه به مصالح کشور. به خیال خودشان توجه دارند لکن این طور نیست. خیال می‏کنند! این مخالف با مسیری است که این نهضت داشت و پیروز شد.
اگر این [وحدت‏] حفظ نشود، نه شما دیگر امید داشته باشید که یک دانشگاه مستقل داشته باشید؛ و نه ما امید داشته باشیم که یک مسجد و محراب مستقل داشته باشیم. و اگر ان شاء اللَّه، امیدوارم بشود، همه ما مجتمع باشیم، همه ما نظر صحیحی داشته باشیم، فکر نکنیم که شما از ما جدا و ما از شما جدا، همه مسلِم، همه دارای- عرض می‏کنم- عقیده اسلامی، همه توجه به اینکه کشورمان مستقل باشد، مال خودمان باشد، منافعش مال خودمان باشد، زحمت مردم مال خودشان باشد، معنویاتش درست بشود، مادیاتش درست بشود، همه این چیزها، اگر این مطلب محفوظ بماند و همه با هم باشیم، همان طوری که تا حالا بودیم، پیروز هستیم ان شاء اللَّه. و تا آخر می‏ رسیم. شما راحت [با] علوم دانشگاه تربیت کنید اشخاص را؛ ما هم راحت می‏توانیم به طلبگی خودمان ادامه بدهیم. صحیفه امام، ج‏8، صص 441-442

. انتهای پیام /*