پرتال امام خمینی(س): محققان در مطالعات اجتماعی آثار تربیتی حجاب را در دو حوزه فردی و اجتماعی بررسی و ارزیابی می کنند که ذات آن برگرفته از نیازهای حقیقی در دین، فرهنگ و اخلاق  و اثرات اجتماعی آن است. در حوزه عمومی و اجتماعی کارشناسان حجاب را متناظر بر مسوولیت های اجتماعی، سلامت اخلاقی جامعه و ... و در حوزه فردی سلامت جسمانی، شخصیت و سلامت خانواده تحلیل و ارزیابی می کنند. در بررسی نظرات و پاسخ های شرعی که امام خمینی(س) در باره حجاب و عفاف برای جامعه ما به یادگار گذاشته اند، این مفهوم قابل بررسی و ارائه است که برتری مراتب و درجات حجاب تأثیر بیشتری بر معنویّت و دینداری فرد و جامعه خواهد گذاشت و هرچه حجاب فردی و اجتماعی، متعالی باشد، تقدّس و حرمت اخلاقی و رشد و تعالی جامعه اسلامی بیشتر خواهد بود. در ادامه به برخی از سخنان گهربار امام در باره حجاب، که اکنون به یک چالش جدی برای جامعه تبدیل شده است، می پردازیم که راهگشا و راهبردی است: 

«البته باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزشهای شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده است- چه برای زن و چه برای مرد- برای این است که، آن ارزشهای واقعی که اینها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه‏ های شیطانی یا دستهای فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می‏شدند اینها، این ارزشها زنده بشود.»

حفظ آزادی و استقلال و ارزش های انسانی

از جوانان، دختران و پسران، می خواهم که استقلال و آزادی و ارزش های انسانی را، ولو با تحمل زحمت و رنج، فدای تجملات و عشرت ها و بی بند و باری ها و حضور در مراکز فحشا که از طرف غرب و عمال بی وطن به شما عرضه می شود، نکنند. (صحیفه امام؛ ج 21، ص 417) 

آزادی در انتخاب پوشش حجاب 

در اسلام زن باید حجاب داشته باشد، ولی لازم نیست که چادر باشد. بلکه زن می تواند هر لباسی را که حجابش را به وجود آورد اختیار کند. (صحیفه امام؛ ج 5، ص 294)

حجاب جهت حفظ ارزشها

باید توجه داشته باشید که حجابی که اسلام قرار داده است، برای حفظ آن ارزش های شماست. هر چه را که خدا دستور فرموده است – چه برای زن و چه برای مرد - برای این است که، آن ارزشهای واقعی که این ها دارند و ممکن است به واسطه وسوسه های شیطانی با دستهای فاسد استعمار و عمال استعمار پایمال می شدند. این ها ، این ارزش ها زنده بشود. (صحیفه امام؛ ج 19، ص 185)

تفسیر آزادی، توسط مخالفان آزادی

احتمالاً قضیه مبارزه با حجاب زنان مسلمان در فضای آموزشی، حرکتی انحرافی برای کمرنگ کردن جلوه عظیم دفاع جهان اسلام از رسول اکرم - صلی الله علیه و آله و سلم - می باشد. گر چه خود این واقعه هم از دردهایی است که ملت های اسلامی گرفتار آن شده اند که چگونه در دنیای به اصطلاح آزاد، الزام زنان و دختران مسلمان به رفع حجاب عین دموکراسی است و فقط ما که گفته ایم کسی که به پیغمبر اسلام - صلی الله علیه و آله و سلم - توهین کند و اجماع فقهای مسلمین فتوا به اعدام آن می دهند، خلاف آزادی است! راستی چرا دنیا در برابر کسی که اجازه ندهد تا دختران مسلمان به دلخواه خود با پوشش اسلامی در دانشگاهها درس بخوانند یا تدریس کنند، ساکت نشسته است؟ جز این است که تفسیر و تأویل آزادی و استفاده از آن در اختیار کسانی است که با اساس آزادی مقدس مخالفند؟ امروز خداوند ما را مسئول کرده است، نباید غفلت نمود. امروز با جمود و سکون و سکوت باید مبارزه کرد و شور و حال حرکت انقلاب را پا برجا داشت.( صحیفه امام؛ ج 21، ص 328)

پاسخ به پرسش خبرنگار فرانسوی

سوال: برخی از رسوم اسلامی مانند حجاب اجباری رها شده است. آیا در جمهوری اسلامی از نو اجباری خواهد شد؟

پاسخ: حجاب‏ به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب‏ اسلامی ‏است، با آزادی مخالفتی ندارد؛ اسلام با آنچه خلاف عفت است‏ مخالفت دارد. و ما آنان را دعوت می‏ کنیم که به حجاب‏ اسلامی‏ رو آورند. و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایی که غرب به عنوان تمدن به‏ سرشان آورده است به ستوه آمده‏ اند و به اسلام پناهنده شده‏ اند. ( صحیفه امام؛ ج 5، ص 541)

. انتهای پیام /*