قم، ۱۳۴۳_ نامه به آقای جلیلی کرمانشاهی (پرداخت شهریه به طلاب نجف)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱، ص ۳۵۱

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم نمایندگی در وزارت ارشاد ملی به آقای سید هادی خسروشاهی

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۶۹

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع هیأت کرۀ جنوبی (قیام ملت برای برقراری عدالت)

اهم بیانات:

دیکتاتوریها باعث شد که ملت ما قیام کرد و رژیمی را خواهان شد که در‏‎ ‎‏آن دیکتاتوری نباشد؛ در آن عدالت باشد، با همۀ ظلمها مخالف باشد، و آن رژیم‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی است ـ که برنامۀ اسلام در این است که دیکتاتوریها بکلی در دنیا نابود‏‎ ‎‏بشوند، و عدالت اجتماعی جاری بشود. و من امیدوارم که خداوند، آنطور که ما‏‎ ‎‏می خواستیم، برای عدالت اجتماعی در تمام بشر ما را موفق کند، و شما را موفق کند.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۷۰

***

قم، ۱۳۵۸_ بیانات در جمع کارگران و متخصصان کرۀ جنوبی (مبنای روابط بر عدالت)

اهم بیانات:

مبنای جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی بر عدالت اجتماعی است و حسن روابط با همۀ کشورها، با احترام متقابل.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۷۱

***

قم، ۱۳۵۸_سخنرانی در جمع اعضای هیأت اقتصادی از یوگسلاوی (برنامه دولت اسلامی)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۷۲ – ۷۳

***

قم، ۱۳۵۸_ سخنرانی در جمع فرهنگیان شهرستان شهرضا (همراهی پرورش با آموزش)

اهم بیانات:

کسی که پرورش صحیح ندارد، ولو آموزش صحیح هم فرض کنید دارد، خیلی هم‏‎ ‎‏آموزشش در سطح عالی است، این ضررش به کشور از مردم عادی بیشتر است.

فرهنگ در کنار آموزش باید پرورش داشته باشد. همان اسم نباشد که‏‎ ‎‏«آموزش و پرورش». واقعیت باشد، هم تحصیل باشد به مدارج عالیه؛ و هم همراه‏‎ ‎‏تحصیل، تربیت باشد. جوانهای ما تربیت بشوند به یک تربیتهای انسانی؛ یک تربیتهای‏‎ ‎‏اسلامی که همان تربیتهای انسانی است. اگر چنانچه تربیت انسانی بشوند جوانهای ما،‏‎ ‎‏اینها دیگر خیانتکار به کشور خودشان نمی شوند؛ اینها دیگر طراح نیستند برای اینکه‏‎ ‎‏منافع کشور ما را به دیگران بدهند.‏

عمده این است که فرهنگ یک فرهنگ متحول بشود؛ یک فرهنگی که از آن‏‎ ‎‏غربزدگی بیرون بیاید. همه چیزمان باید اینطور بشود. استقلال فکری، استقلال باطنی،‏‎ ‎‏داشته باشد. علاوه بر اینکه استقلال باید داشته باشد و کسی در فرهنگ دخالت نباید‏‎ ‎‏بکند، باید استقلال فکری داشته باشد؛ خودش مستقل و آزاد و روی پای خودش باشد.‏‎ ‎‏اینطور نباشد که توجهش به این باشد که غرب چه می کند، ما هم دنبال او؛ آنها چه‏‎ ‎‏می گویند، ما هم دنبال او.‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۷۴ - ۷۶

***

جماران، ۱۳۶۱_ پیام به ملت و ارتش عراق (دعوت از مردم عراق به قیام علیه رژیم بعث)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۷۵ - ۳۷۶

***

جماران، ۱۳۶۳_ حکم انتصاب آقایان صیاد شیرازی و رفیق دوست به عضویت شورای عالی دفاع

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۹، ص ۷۳

***

. انتهای پیام /*