پرتال امام خمینی(س): حضرت امام در زمان حضور در نوفل لوشاتو با دانشگاهیان، سیاستمداران، اندیشمندان مختلف دیدارها و گفتگوهای مختلف کرد. یکی از این دیدار ها با ریچارد کاتم، پژوهشگر امریکایی و استاد علوم سیاسی دانشگاه پیترزبورگ ایالت پنسیلوانیای امریکا در مورد مسائل ایران بود. او که صاحب چندین کتاب در باره تاریخ سیاسی ایران به رشته تحریر درآورده به حضرت امام گفت که برای تکمیل مطالعات خود درباره انقلاب ایران عازم تهران است، و مایل است قبل از سفر به ایران، از نظریات امام مطلع گردد. ریچارد کاتم در اشاره ای ظریف به کتاب خود با عنوان ناسیونالیزم در ایران به امام گفت که اهمیت تاریخی نقش علمای اسلام را در حرکت مردمی علیه امتیاز توتون و تنباکو و مشروطیت نشان داده است، که نه علمای اسلام از این قدرت خود با خبر بودند، نه دربار قاجار و شاه و نه انگلیس ها؛ اما بعد از قیام تنباکو و لغو امتیاز و عقب‏ نشینی ناصر الدین شاه، همه متوجه این قدرت و ظرفیت عظیم شدند.... آنچه در ادامه می خوانید پاسخ امام به اهمیت قدرت مردم و حسن ظن ایشان نسبت به مردم کشورش است که از نظر می گذرد: 

 حضرت امام در پاسخ به گفته های این محقق گفت:  اوضاع ایران بسیار تغییر کرده است. علما و دولتها از قدرت ملی، بیخبر بوده ‏اند، ... علمای عصر ما و هم شاه و هم دولت شاه از قدرت ملی- اسلامی موجود بکلی بیخبر بوده ‏اند؛ و نمی‏دانستیم همچون قدرتی ممکن است که نهضت کند و نهضتی که در تمام اقشار گسترش پیدا کند؛ ... دیدیم که در یک سال اخیر ... پایه ‏های قدرتش یکی بعد از دیگری ریخته است؛ همه چیز را از دست داده است؛ و با تمام پشتیبانی هایی که خصوصاً کارتر از او کرده است، اثری، این پشتیبانی ها در ملت نگذاشته است؛ اعتنا نکرده است؛ نه به حکومت نظامی، نه به دولت نظامی شاه ... به نظر ما می‏ آید که یک نظر الهی، قدرتی ما فوق طبیعت، در این قضیه است... یک شاه ... برود و این اشرار را مزد بدهد و اجیر کند و بیاورد بازارهای مردم را بشکنند، و غارت کنند!  ... نمی‏توانید ملتی را بیابید که با دست خالی در برابر توپ و تانک مقاومت کنند؛ مطالعات‏ شما ارزنده است؛ بعد از مطالعه، یک کتاب قطور باید نوشت. غمنامه، طولانی است. باید...یادداشت هایی بکنید از وضع رئیس جمهور امریکا، و پشتیبانی از یک نفر که هیچ حقوق بشر را ملاحظه نمی‏کند و بر ضد حقوق بشر رفتار می‏کند، و هیچ یک از ملت ما او را نمی‏خواهد. اعلام می‏کنند؛ هم روحانیون، بازاری، همه اقشار مردم؛ احدی او را نمی‏خواهند. کارتر او را پشتیبانی می‏کند؛ این برای ملت آمریکا ضرر دارد. کارتر می‏رود؛ اما میزان، ملت آمریکاست. ما می‏خواهیم تمام بشر، زندگی در صلح کند و ما با ملت حسن ظن داشته باشیم. کارهای کارتر ملت ما را به بدبینی به ملت امریکا می‏کشد. شما... تنبهی به دولت بدهید. کسی که هیچ پایه ‏ای ندارد، ایران را چاپیده است؛... صحیفه امام، ج‏5، ص: 288

 

. انتهای پیام /*