پرتال امام خمینی(س): فرازی از اندرزهای اخلاقی- عرفانی به مرحوم سید احمد خمینی؛ 

 پسرم! هیچ گاه دنبال تحصیل دنیا، اگر چه حلال او باشد، مباش که حبّ دنیا، گرچه حلالش باشد، رأس همه خطایا است؛  چه خود حجاب بزرگ است و انسان را ناچار به دنیای حرام می‏کشد. تو جوانی و با قدرت جوانی که حق داده است می‏توانی اولین قدم انحراف را قطع کنی و نگذاری به قدم‏ های دیگر کشیده شوی که هر قدمی، قدم ‏هایی در پی دارد و هر گناهی- گرچه کوچک- به گناهان بزرگ و بزرگتر انسان را می‏کشد، به طوری که گناهان بسیار بزرگ در نظر انسان ناچیز آید بلکه گاهی اشخاص به ارتکاب‏ بعض کبائر به یکدیگر فخر می‏کنند و گاهی به واسطه شدت ظلمات و حجاب‏های دنیوی، مُنْکَرْ به نظر معروف، و معروفْ مُنْکَر می‏گردد.صحیفه امام، ج‏18، ص:510 -521

. انتهای پیام /*