قم، 1358_ حکم انتصاب آقای حسین اکبری به سمت قاضی دادگاه های انقلاب آبادان وخرمشهر

پر.ک صحیفه امام؛ ج 9، ص 253

***

جماران، 1363_ پاسخ استفتاء دادستان کل کشور (توقیف حکم در صورت تشخیص حرج)

ر.ک صحیفه امام؛ ج 18، ص 523

***

جماران، 1364_ سخنرانی در جمع مسئولان قضایی و وزارت امور خارجه (وظایف قضات و سفرا)

اهم بیانات:

مسئلۀ قضا یک مسئلۀ‏‎ ‎‏مهمی است که سر و کارش با همۀ حیثیت کشور است و مسلمانان است. و آن قدری که‏‎ ‎‏اسلام دربارۀ قضا سفارش کرده است، شاید کمتر در چیزهای دیگر سفارش کرده باشد.‏

همۀ شماها در هر جا‏‎ ‎‏هستید، خودتان را مقید و متعهد به اسلام بدانید، تحت تأثیر محیط آن جا واقع نشوید.‏‎ ‎‏خوب، کسی که وارد می شود در یک سفارتخانه ای در خارج، ببیند که وارد شد در یک‏‎ ‎‏محیط اسلامی، در یک محیط انسانی. این طور نباشد که ـ خدای نخواسته ـ در آن جا از‏‎ ‎‏آن چیزهایی که در سابق بود، چیزی باقی مانده باشد.

یک انسانی که می خواهد خدمت بکند، با هر رنگی که دارد، باید برود خدمت بکند.‏‎ ‎‏موافق میل من است، خوب، خدمت می کند؛ موافق میل من هم نیست، خدمت به اسلام‏‎ ‎‏است، خدمت به جمهوری اسلامی است. کسانی که جمهوری اسلامی را صحیح‏‎ ‎‏می دانند، ولو با افراد مخالف هستند، اینها هم باید شرکت بکنند.

ر.ک صحیفه امام؛ ج 19، ص 324 - 330

***

. انتهای پیام /*