قم، ۱۳۵۸_ پیام به ملت ایران (شرکت در انتخابات و ویژگی های نمایندگان)

اهم پیام:

‏‏خبرگانی که برای رسیدگی به قانون اساسی جمهوری اسلامی انتخاب می شوند،‏‎ ‎‏باید آشنا به مسائل اسلام و خبره در آن باشند و نیز معتقد به اسلام و متعهد و امین و ملی ‏‎‏و مورد اعتماد و بی گرایش به چپ و راست و پرهیزکار باشند. ملت عزیز، سرنوشت خود‏‎ ‎‏را به کسی دهید که در مسیر شماست که مسیر اسلام است.

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۵۴ - ۲۵۵

***

قم، ۱۳۵۸_ نامه تشکر به اهالی قریه فردو (دعوت از امام برای سفر به فردو)

‏‏بسمه تعالی‏

‏‏6 رمضان 99‏

‏‏اهالی محترم قریۀ فردو ـ ایّدهم الله تعالی‏

 طومار آقایان محترم در مورد دعوت اینجانب واصل، و موجب تشکر گردید. و از‏‎ ‎‏اینکه به خاطر مشاغل و گرفتاریهایی که دارم نمی توانم دعوت آقایان را بپذیرم معذرت‏‎ ‎‏می خواهم. امید است ان شاءالله تعالی در موقع مقتضی بتوانم نزد آقایان بیایم. از خدای‏‎ ‎‏تعالی موفقیت همگان را در راه انجام وظایف الهی خواستارم. والسلام علیکم‏‎ ‎‏ورحمة الله .‏

‏‏روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۵۶

***

قم، ۱۳۵۸_ حکم انتصاب آقای سید عبد الحسین دستغیب به سمت امام جمعه شیراز

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۹، ص ۲۵۷

***

جماران، ۱۳۶۱_ حکم به دادستان کل کشور (تفکیک اختیارات شورای عالی قضایی و دادستانی انقلاب)

‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏‏دادستان کل انقلاب اسلامی کشور‏

‏‏جنابعالی موظفید فقط در محدودۀ اختیاراتی که در تاریخ 9 / 6 / 60 از طرف‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی به شما داده شده است عمل نمایید. ضمناً به کلیۀ دادسراهای انقلاب‏‎ ‎‏در سطح کشور بخشنامه نمایید که به هیچ وجه در خارج از اموری که در صلاحیت‏‎ ‎‏دادسراها و دادگاههای انقلاب می باشد دخالت نکنند، و بخشنامه های قانونی شورایعالی‏‎ ‎‏قضایی را دقیقاً عمل کنند. و شما نیز به هر مسئله ای که از طریق شورایعالی به شما ارجاع‏‎ ‎‏می شود سریعاً رسیدگی و جواب قانع کننده ای به شورا بدهید. ضمناً شما در مقابل‏‎ ‎‏شورایعالی قضایی مسئول می باشید. و شورایعالی قضایی، بخشنامه های مربوط به‏‎ ‎‏دادگاهها و دادسراهای انقلاب و کلیۀ امور مربوط به ضد انقلاب اعم از زندانها و‏‎ ‎‏شکایات از دادسراها و دادگاهها را از طریق شما انجام خواهند داد.‏‎[1]‎

‏‏9 مرداد 61 / 10 شوال 1402 ـ روح الله الموسوی الخمینی‏

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۶، ص ۳۹۷

***

. انتهای پیام /*