جماران، ۱۳۶۰ـ پیام به مسلمانان ایران و جهان در روز جهانی قدس (بیدار باش به مسلمین)

اهم پیام:

روز‏‎ ‎‏قدس که همجوار شب قدر است لازم است که در بین مسلمانان احیا شود و مبدأ بیداری و‏‎ ‎‏هوشیاری آنان باشد، و از غفلتهایی که در طول تاریخ خصوصاً سده های اخیر شده است‏‎ ‎‏بیرون آیند تا آن روز هوشیاری و بیداری از دهها سال ابرقدرتها و منافقان جهان والاتر‏‎ ‎‏باشد، و مسلمانان جهان مقدرات خود را خود به دست قدرت خود پی ریزی و‏‎ ‎‏پایه گذاری کنند. در شب قدر، مسلمانان با شب زنده داری و مناجات خود از قید بندگی‏‎ ‎‏غیرخدای تعالی که شیاطین جن و انسند، رها شده و به عبودیت خداوند در می آیند، و‏‎ ‎‏در روز قدس که آخرین روزهای شهرالله اعظم است، سزاوار است که مسلمانان جهان از‏‎ ‎‏قید اسارت و بردگی شیاطین بزرگ و ابرقدرتها رها شده و به قدرت لایزال الله بپیوندند و‏‎ ‎‏دست جنایتکاران تاریخ را از کشورهای مستضعفان قطع و رشتۀ طمع آنان را بگسلانند.‏

‏‏ هان ای مسلمانان جهان و مستضعفان گیتی، بپاخیزید و مقدرات خود را به دست‏‎ ‎‏گیرید.

تا کی قریب یک‏‎ ‎‏میلیارد مسلمان در جهان و قریب صد میلیون عرب با کشورهای وسیع و ذخایر بی پایان،‏‎ ‎‏شاهد چپاولگریهای شرق و غرب و ستمگریها و قتل عامهای غیرانسانی آنان و تفاله های‏‎ ‎‏آنان باشند؟

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۵۹ - ۶۳

***

جماران، ۱۳۶۰_ حکم عفو جمعی از زندانیان به مناسبت عید سعید فطر به رئیس دیوان عالی کشور

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۶۴

***

جماران، ۱۳۶۰_ پیام تشکر به رئیس جمهور یمن جنوبی (تبریک عید سعید فطر)

ر.ک صحیفه امام؛ ج ۱۵، ص ۶۵

***

 

. انتهای پیام /*